Výsledky vyhľadávania

 1. PILCH, Ctibor. Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Marec - Apríl 2017, roč. 4, č. 2, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 2. STOKLÁSKOVÁ, Kristýna. Stručnost je osvojená dovednost asistentky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 6, s. 58-59.
  článok

  článok


 3. VÍCHOVÁ, Jana. Kvalitu vztahů si vytváříme jazykem. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 16-17.
  článok

  článok


 4. HELMOVÁ, Milena. Jazyk v politike - politická kultúra a komunikácia. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4424-5, s. 98-108.
  článok

  článok


 5. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Verbaľnaja manipuljacija v političekom diskurse (na materiale slovackogo i russkogo jazykov). In Medii. Ezik. Obščestvo: problemi i perspektivi. - Burgas : Universitet "Prof. d-r Asen Zlatarov", 2017. ISBN 978-954-8305-50-1, s. 75-88 [0,87 AH].
  článok

  článok


 6. ADAMCOVÁ, Lívia. Phonetik und Orthoepie vor dem Hintergrund der Interkulturalitätsforschung. In Zentren und Peripherien - Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (MGV). Interkulturelle Linguistik als Forschungsorientierung in der mitteleuropäischen Germanistik. - Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2017. ISBN 978-3-8233-8076-4. ISSN 2190-3425, s. 1-14.
  článok

  článok


 7. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. Ako správne prezentovať, čomu sa vyhnúť pri prezentácii. In HR v praxi. Riadenie ľudských zdrojov v praxi [elektronický zdroj]. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2016. ISSN 1338-564X, 13.7.2016, [s. 1-2], [2,90 NS] online.
  článok

  článok


 8. MEĽSITOVÁ, Jolana. Understanding body language and facial expressions in communication. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov [elektronický zdroj]. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 3, s. 42-50 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. ADAMCOVÁ, Lívia. Rhetorik für den Beruf. In Der Sprachdienst : Gesellschaft für deutsche Sprache [GfdS]. - Wiesbaden : Drucktechnik & Verlag, 2016. ISSN 0038-8459, 2016, jg. 60, nr. 2, s. 91-93.
  článok

  článok


 10. MATEAŠÁKOVÁ, Monika. K problematike konzekutívneho tlmočenia v obchodných rokovaniach. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 232-235 CD-ROM.
  článok

  článok