Výsledky vyhľadávania

 1. SERESOVÁ, Katarína - JURČÁKOVÁ, Edita. Anglicisms as a Consequence of Vocabulary Change – Reasons for Use and Their Stylistic Function. In International Virtual Academic Conference. Education and Social Sciences Business and Economics. IAI Academic Conference Proceedings. - International Academic Institute : Skopje, Republic of North Macedonia, 2021. ISSN 2671-3179, p. 9-14 online.
  článok

  článok

 2. ADAMCOVÁ, Silvia. Möglichkeiten und Grenzen der Vermittlung der gesprochenen deutschen Sprache. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 47-53 online.
  článok

  článok

 3. KRAJČÍK DANIŠOVÁ, Sonia. Jazyková stránka rečníckeho štýlu komunikácie a jeho význam vo vzdelávacom procese. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2021. ISBN 978-80-8177-084-5, s. 54-61 online.
  článok

  článok

 4. HELMOVÁ, Milena. Pandémia koronavírusu a prejavy verbálnej nenávisti v jazyku politiky. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 101-111 online.
  článok

  článok

 5. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Abbreviations and Their Ambiguity in Euro-Texts. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 172-179 online.
  článok

  článok

 6. KUCHAROVÁ, Jana - KUNOVSKÁ, Ingrid. Význam ústneho prejavu v oblasti politiky a diplomacie. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 229-236 online.
  článok

  článok

 7. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Neverbálna komunikácia v diplomatickej praxi. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 387-396 online.
  článok

  článok

 8. VAZANOVA, Marina. T and V Forms of Address Used in Russian Political Discourse. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 508-515 online.
  článok

  článok

 9. PASIAR, Ladislav. Prezentačné zručnosti. Recenzenti: Andrea Čonková, Martin Droščák. 1.vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 99 s. [7,232 AH]. ISBN 978-80-225-4812-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]
 10. OLEXOVÁ, Cecília. Interpersonálna komunikácia. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 14-15, s. 172-178.
  článok

  článok