Výsledky vyhľadávania

 1. FUTÓ, Gilbert. Okolnosti vedúce k prijatiu FISA v Spojených štátoch amerických. In Political Science Forum. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 1338-6859, 2018, vol. 7, no. 1, p. 47-64.
  článok

  článok


 2. SPIŠIAKOVÁ, Andrea - GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Fenomen manipuljacii v političeskom diskurse. In Gumanitarno-sociaľnyje nauki i pravo. Tendencii razvitija sovremennoj nauki. naučnaja konferencija. Gumanitarno-sociaľnyje nauki i pravo. Tendencii razvitija sovremennoj nauki : materialy naučnoj konferencii studentov i aspirantov Lipeckogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, 14-18 aprelja 2018 g., Lipeck [elektronický zdroj]. - Lipeck : Izdateľstvo Lipeckogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta, 2018. ISBN 978-5-88247-887-1, s. 230-232 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. PILCH, Ctibor. Reprezentatívnosť informácií ako odchýlka od racionality pri investovaní. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fin Star, 2017. ISSN 1339-5416, Marec - Apríl 2017, roč. 4, č. 2, s. 1-8 online.
  článok

  článok


 4. STOKLÁSKOVÁ, Kristýna. Stručnost je osvojená dovednost asistentky. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 6, s. 58-59.
  článok

  článok


 5. VÍCHOVÁ, Jana. Kvalitu vztahů si vytváříme jazykem. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 7-8, s. 16-17.
  článok

  článok


 6. BURÁK, Emil. Komunikácia v konflikte a kríze : pragmatické príklady v dôvodení – prevencia i terapia. 1. vydanie. Ružomberok : TESFO - Ján Šindléry, 2017. 209 s. ISBN 978-80-89253-86-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. Verbaľnaja manipuljacija v političekom diskurse (na materiale slovackogo i russkogo jazykov). In Medii. Ezik. Obščestvo: problemi i perspektivi. - Burgas : Universitet "Prof. d-r Asen Zlatarov", 2017. ISBN 978-954-8305-50-1, s. 75-88 [0,87 AH].
  článok

  článok


 8. ADAMCOVÁ, Lívia. Phonetik und Orthoepie vor dem Hintergrund der Interkulturalitätsforschung. In Zentren und Peripherien - Deutsch und seine interkulturellen Beziehungen in Mitteleuropa. Kongress des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes (MGV). Interkulturelle Linguistik als Forschungsorientierung in der mitteleuropäischen Germanistik. - Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2017. ISBN 978-3-8233-8076-4. ISSN 2190-3425, s. 1-14.
  článok

  článok


 9. BLÁHOVÁ, Mária. Changes in American standards - language, life styles and values. In Jazyk v politických súvislostiach. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4449-8, s. 19-29.
  článok

  článok


 10. BREVENÍKOVÁ, Daniela. How emotions are used and abused in public speaking. In Jazyk vo vyučovaní a vede : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2017. ISBN 978-80-972278-3-8, pp. 29-36 online.
  článok

  článok