Výsledky vyhľadávania

 1. BOBENIČ, Tibor - HUDÁK, Matej. Market Structure of Global Steel Industry. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 17-24 online.
  článok

  článok

 2. GRANČAY, Martin. China - V4 Trade Relations - a Slovak Perspective. - Registrovaný: Web of Science. In Current trends and perspectives in development of China - V4 trade and investment. International scientific conference. Current trends and perspectives in development of China - V4 trade and investment : conference proceedings : international scientific conference, Bratislava, march 12 -14, 2014. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3894-7, pp. 115-127.
  článok

  článok

 3. VAŠKOVÁ, Miriama. Koncentrácia priamych zahraničných investícií a s tým súvisiace efekty v najmenej rozvinutých krajinách sveta. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2012. ISSN 1336-1562, 2012, roč. 10, č. 2, s. 105-118. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0164235/MV2012-2.pdf>
  článok

  článok

 4. BAČIŠIN, Vladimír. Suverénne fondy investujú po celom svete : niektoré krajiny nežijú na dlh, ale vytvárajú bohatstvo. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2011. ISSN 1335-8235, december 2011, roč. 12, č. 12, s. 22-23.
  článok

  článok