Výsledky vyhľadávania

 1. KUČERA, Antonín - HUDÁK, Jozef. Sieťovanie podnikov a tvorba vedecko-výrobných klastrov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 58-61.
  článok

  článok


 2. VOZKOVÁ, Karolína - TEPLÝ, Petr. Determinants of Bank Fee Income in the EU Banking Industry - Does Market Concentration Matter? In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 1, s. 3-20.
  článok

  článok


 3. Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti : revue soutěžního práva = revue of competition law. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Sdružení KAIROS. 4x ročne. ISSN 1804-1183
  časopis

  časopis


 4. KAVČÁKOVÁ, Michaela. Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 5. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Politika hospodárskej súťaže v Európskej únii. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 16-19 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok


 6. VLADOVÁ, Anna. Vývoz áut zvyšuje už aj tak vysokú koncentráciu slovenského priemyslu. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2017. ISSN 1335-0900, Október 2017, roč. 25, č. 5, s. 5-9.
  článok

  článok


 7. KLASOVÁ, Slávka - KOROBANIČOVÁ, Iveta - BURGER, Peter. Vplyv aglomeračných úspor na rast zamestnanosti v kreatívnych odvetviach na Slovensku. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace [elektronický zdroj]. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 2, s. 217-233.
  článok

  článok


 8. RACIBORSKI, Michal. The Impact of takeovers on the acquiring firms in the pharmaceutical market. In Journal of Competitiveness : scientific journal from the field of management and economics [elektronický zdroj]. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. ISSN 1804-1728, 2017, no. 1, pp. 89–102 online.
  článok

  článok


 9. KITA, Pavol et al. The Influence of economic geography on supermarket concentration. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 1, s. 68-72 online. VEGA 1/0282/15.
  článok

  článok


 10. BEJČEK, Josef. Nákupní aliance po novele zákona o významné tržní síle. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 4, s. 104-111.
  článok

  článok