Výsledky vyhľadávania

 1. BAŠOVÁ, Alena. Uplatnenie cenovej diskriminácie a vplyv liberalizácie v odvetví plynárenstva na Slovensku. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 1, s. 80-101.
  článok

  článok

 2. Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti : revue soutěžního práva = revue of competition law. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Sdružení KAIROS. 4x ročne. ISSN 1804-1183
  časopis

  časopis

 3. KUČERA, Antonín - HUDÁK, Jozef. Sieťovanie podnikov a tvorba vedecko-výrobných klastrov. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 58-61.
  článok

  článok

 4. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Politika hospodárskej súťaže v Európskej únii. In Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy. International Scientific Conference. Modern Problems of Management: Economics, Education, Health Care and Pharmacy : Conference Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Opole, October 16 – 19, 2018, (Poland). - Opole : Wyższa szkoła zarządzania i administracji w Opolu, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, pp. 16-19 online. VEGA 1/0246/16.
  článok

  článok

 5. KAVČÁKOVÁ, Michaela. Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 6. KRAFTOVÁ, Ivana - DOUDOVÁ, Iveta - MILÁČEK, Radim. At the Threshold of the Fourth Industrial Revolution: Who Gets Who Loses. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2018. ISSN 1212-3609, 2018, roč. 21, č. 3, s. 23-39.
  článok

  článok

 7. HEČKOVÁ, Jaroslava et al. Cezhraničné fúzie a akvizície v kontexte vnímania faktorov ich realizácie v pred- a postfúzijnom a akvizičnom procese. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 5, s. 609-632.
  článok

  článok

 8. BOBENIČ, Tibor - HURNÝ, František. Life Cycle of an Industry: A Case of Steel Industry. In EDAMBA @ EUBA 2018. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA @ EUBA 2018 : Capacity and Resources for Sustainable Development: The Role of Economics, Business, Management and Related Disciplines. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM (publishing house), 2018. ISBN 978-80-225-4571-6, s. 64-69. VEGA 1/0842/17.
  článok

  článok

 9. BOBENIČ, Tibor - HUDÁK, Matej. Market Structure of Global Steel Industry. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 17-24 online.
  článok

  článok

 10. Concentration in Seed Markets : Potential Effects and Policy Responses. Paris : OECD, 2018. 232 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/concentration-in-seed-markets_9789264308367-en> ISBN 978-92-64-30835-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]