Výsledky vyhľadávania

 1. KVAŠŇÁK, Lukáš. Po výrobe ťahajú fabriky do krajiny aj servisné služby. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16.
  článok

  článok


 2. Chceme prvoligové hráče evropské a světové úrovně. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2017. ISSN 0026-8720, 2017, roč. 52, č. 3, s. 12-17.
  článok

  článok


 3. PRESSBURG, Adrian Peter. Svadba slonov: Bayer kupuje Monsanto. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 29. septembra 2016, roč. 26, č. 39, s. 42-45.
  článok

  článok


 4. BUBLÍKOVÁ, Barbara. Těkavá rebelka v čele Pepsi. In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2016. ISSN 0026-8720, 2016, roč. 51, č. 2, s. 52-54.
  článok

  článok


 5. SKORKOVÁ, Zuzana. Organizovanie : prípadové štúdie. Recenzenti: Elena Thomasová, Nadežda Jankelová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 119 s. [6,9 AH]. ISBN 978-80-225-4262-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 3]

 6. ŠURANOVÁ, Zuzana. Finančné účtovníctvo a riadenie s aplikáciou IFRS : praktikum. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2015. 381 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-161-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. RIFAIOVÁ, Daniela. Farmafirmy po svojej zlatej ére. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 9. októbra 2014, roč. 24, č. 40.
  článok

  článok


 8. HALUZA, Ivan. Čokoláda z Bratislavy neodíde. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 18. septembra 2014, roč. 24, č. 37, s. 32-35.
  článok

  článok


 9. PELIKÁNOVÁ, Irena. Kam směřuje pojetí podniku v unijním právu a jak chápat právní subjektivitu ve světle judikatury Soudního dvora EU? In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2014. ISSN 1804-1183, 2014, č. 3, s. 87-93.
  článok

  článok


 10. HARUMOVÁ, Anna. Finančné a ekonomické aspekty fúzií a akvizícií. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-10] CD-ROM. VEGA 1/1071/12.
  článok

  článok