Výsledky vyhľadávania

 1. Challenges of the Knowledge Society CKS 2018. International Conference. Challenges of the Knowledge Society (CKS) 2018 : The International Conference, Bucharest, 11th - 12th May 2018 [elektronický zdroj]. 12th Edition. Bucharest : Nicolae Titulescu, 2018. online 1186 s. ISSN 2359-9227.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 2. ŠUKALOVÁ, Viera. Nekalé praktiky - pravidlá pre oznamovanie. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 6, s. 53-54.
  článok

  článok


 3. ČIERNIK, Anton. Finančná kontrola a systém riadenia v organizácii. Recenzenti: Elena Fetisovová, Marta Matulčíková. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBum, 2018. 240 s. [11 AH]. ISBN 978-80-87500-93-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana. The Problem of the Conflict of Interest in the Public Sector - the Obstacle of Quality Performance of Human Capital in the SR. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 52-57. VEGA 1/0309/18, VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok


 5. JANÁČ, Vilimam. Právo požadovať nadobudnutie akcií (shoot-out právo). In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 6, s. 611-621.
  článok

  článok


 6. Towards efficient public procurement in Colombia : making the difference. Paris : OECD, 2016. 111 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/towards-efficient-public-procurement-in-colombia_9789264252103-en> ISBN 978-92-64-25208-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 7. KOTAŠKA, Miroslav. Střet zájmů – kde všude hrozí a jak se mu vyhýbat? In Pojistný obzor : odborný čtvrtletník českého pojištovnictví [elektronický zdroj]. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2016. ISSN 2464-7381, 2016, č. 2, s. 28-30 online.
  článok

  článok


 8. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Charakteristika vybraných foriem podvodov a protiprávneho konania v podnikovej praxi. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2016. ISSN 1336-5711, 2016, roč. 13, č. 3, s. 1-12 online.
  článok

  článok


 9. DUBCOVÁ, Gabriela. Konflikt záujmov vo verejnom sektore ako signifikantný atribút šedej ekonomiky. In Diagnostika podnikových procesov v kontexte šedej ekonomiky : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4337-8, s. 19-24 CD-ROM. VEGA 1/0784/15, 50%, VEGA 1/0546/15, 50%.
  článok

  článok


 10. GODA, Samuel. European security architecture and the conflict in Ukraine. In International issues & Slovak foreign policy affairs. - Bratislava : Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, 2015. ISSN 1337-5482, 2015, vol. 24, no. 1-2, s. 3-16.
  článok

  článok