Výsledky vyhľadávania

 1. CAMPBELL, Susanna P. Global Governance and Local Peace : Accountability and Performance in International Peacebuilding. 1st Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2019. 292 s. ISBN 978-1-108-40763-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 2. FRANKL, Peter. Prežiť Afganistan. Žilina : GEORG, 2019. 287 s. ISBN 978-80-8154-270-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. SHARRO, Karl. And Then God Created the Middle East and Said: Let There Be Breaking News (Karl reMarks). 1st Edition. London : SAQI, 2018. 119 s. ISBN 978-0-86356-902-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. MARSHALL, Tim. Rozdelený svet : [prečo žijeme v epoche múrov]. Preložil: Igor Otčenáš. 1. vydanie. Bratislava : Premedia, 2018. 247 s. Civilizácia, 7. zväzok. ISBN 978-80-8159-643-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. KIRCHICK, James. Konec Evropy : diktátoři, demagogové a doba temna před námi. Přeložil: Jan Kalandra. 1. vydání. Praha : Argo : Dokořán, 2018. 254 s. Edice zip, svazek 60. ISBN 978-80-257-2463-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 6. KAVÁLEK, Tomáš - ŠMÍD, Tomáš. Kurdská otázka v Turecku v letech 2009 až 2011: Konflikt (ne)zralý pro řešení? In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2018. ISSN 0323-1844, 2018, roč. 53, č. 1, s. 7-21.
  článok

  článok

 7. EGORČENKOV, Dmitrij. Neobjavlennaja vojna : Rossija v ognennom koľce. Sankt-Peterburg : Piter, 2018. 319 s. Novaja politika. ISBN 978-5-4461-0630-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. TOMETY, Yaovi Djivénou et al. The Complexy of Environmental Migration: Case of the Returned Burkinabe Fulani Breeders from Bouna Department in Ivory Coast to Noumbiel Province in Burkina Faso. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 22-38 online. H2020 EDGE 692413.
  článok

  článok

 9. VERBYCH, Bohdana. Migrácia a jej súčasné výzvy. In ČasOpis : študentský odborný časopis. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-9593, 2017, roč. 12, č. 27, s. 31-51.
  článok

  článok

 10. Budoucnost státu? Recenzenti: Petr Pithart, Miloš Večeřa. 1. vydání. Praha : Academia, 2017. 214 s. Společnost. ISBN 978-80-200-2681-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]