Výsledky vyhľadávania

 1. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Rivers as Hostages of Armed Conflicts in Eastern Europe: The Cases of Siverski Donets, Kalmius and Dniester Rivers. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 53-67 online.
  článok

  článok


 2. ŠKVRNDA, František. Kórejský vabank. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2017. ISSN 1336-0256, jún 2017, roč. 17, č. 6, s. 34-35.
  článok

  článok


 3. ŠKVRNDA, František. Sýrsky bolehlav. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2017. ISSN 1336-0256, máj 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-37.
  článok

  článok


 4. ČEPELÁK, David - HLAVÁČEK, Pavel. Je Čína revizionistickou velmocí? Analýza vojenského sektoru. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2017. ISSN 1335-2741, 2017, roč. 20, č. 3, s. 168-187.
  článok

  článok


 5. BENDER, Ignaz. Weltordnung : der Weg zu einer besser geordneten Welt. 1. Aufl. Baden-Baden : Deutscher Wissenschafts-Verlag (DWV), 2017. 157 s. DWV-Schriften zur Politikwissenschaft, Band 9. ISBN 978-3-86888-120-2. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 6. BOGATUROV, Aleksej Demosfenovič - AVERKOV, Viktor Viktorovič. Istorija meždunarodnych otnošenij 1945-2017. 2-e izd., ispravl. i dopoln. Moskva : Aspekt Press, 2017. 559 s. ISBN 978-5-7567-0916-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 7. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš. The Intensity of foreign trade between Slovakia and Russia in the current period. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 882-889 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok


 8. ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. Foreign trade bans against Russia and its consequences. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 6, pp. 3022-3029 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 9. KLENKA, Michal. Legal aspects of targeted killing using drones. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale [elektronický zdroj]. - Kišinev : RMDIRI, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 128-141 online.
  článok

  článok


 10. SORBY, Karol R. Bezprostredný britský a francúzsky ohlas znárodnenia Suezského prieplavu. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 1, s. 24-40 online.
  článok

  článok