Výsledky vyhľadávania

 1. RANETA, Leonid - KUNYCHKA, Mykhaylo. Rivers as Hostages of Armed Conflicts in Eastern Europe: The Cases of Siverski Donets, Kalmius and Dniester Rivers. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 1, s. 53-67 online.
  článok

  článok


 2. ŠKVRNDA, František. O vybraných sociologicko-politologických otázkach skúmania vojenských prevratov v kontexte súčasnej teórie bezpečnosti. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2018. ISSN 1339-2751, 2018, roč. 16, č. 2, s. 120-146 online. VEGA 2/0072/15.
  článok

  článok


 3. ŠKVRNDA, František. Kórejský vabank. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2017. ISSN 1336-0256, jún 2017, roč. 17, č. 6, s. 34-35.
  článok

  článok


 4. ŠKVRNDA, František. Sýrsky bolehlav. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2017. ISSN 1336-0256, máj 2017, roč. 17, č. 5, s. 36-37.
  článok

  článok


 5. KAŠŤÁKOVÁ, Elena - ŽATKO, Matúš. The Intensity of foreign trade between Slovakia and Russia in the current period. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 2, pp. 882-889 online. VEGA 1/0546/17.
  článok

  článok


 6. ZÁBOJNÍK, Stanislav - HRIČOVSKÝ, Márius. Foreign trade bans against Russia and its consequences. In Globalization and its socio-economic consequences. International scientific conference. Globalization and its socio-economic consequences : proceedings : 17th international scientific conference : 4th – 5th october 2017, Rajecke Teplice, Slovak Republic : part I. - VI. [elektronický zdroj]. - Žilina : University of Žilina, 2017. ISBN 978-80-8154-212-1, part 6, pp. 3022-3029 online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok


 7. SORBY, Karol R. Suezská kríza: nezhody medzi západnými spojencami. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 86-102 online.
  článok

  článok


 8. KLENKA, Michal. Legal aspects of targeted killing using drones. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale [elektronický zdroj]. - Kišinev : RMDIRI, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 128-141 online.
  článok

  článok


 9. Zabezpeč si vedomosti : študijné materiály. Bratislava : Slovak Security Policy Institute SSPI, 2017. 67 s. ISBN 978-80-972228-2-6. [Počet ex. : 3, z toho voľných 1, prezenčne 2]

 10. WHITE, Andrew. The amir of humanity : a lifetime of compassion. London : London Wall Publishing, 2017. 137 s. ISBN 978-0-9955667-3-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]