Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1723  
Vaša otázka: Heslá = "konflikty"
 1. LUKAČKA, Rudo. Čo nerobiť pri vedení ľudí? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2014. ISSN 1335-1729, 4/2014, roč. 19, zoš. 75, s. 12-13.
  článok

  článok

 2. LOKAJÍČKOVÁ, Diana. Mediace pomáhá s problémy na pracovišti. In HR forum : odborný dvouměsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést druhé i sami sebe. - Praha : People Management Forum, 2022. ISSN 1212-690X, 2022, č. 1, s. 12-13.
  článok

  článok

 3. PIŠTA, Ján. Vývoj cien energetických komodít v období 12/2021 až 02/2022. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha : ENERGY-HUB, s.r.o., 2022. ISSN 1802-4599, 2022, roč. 16, č. 1, s. 10-14.
  článok

  článok

 4. TOMAN, Pavel. Logistika pomáhá v těžkých časech. In Logistika. - Praha : Economia, 2022. ISSN 1211-0957, 2022, roč. 28, č. 4, s. 16-19.
  článok

  článok

 5. JAKUBÍKOVÁ, Monika. Zvládanie emócií na pracovisku. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2022. ISSN 1337-060X, 2022, roč. 17, č. 8, s. 75-76.
  článok

  článok

 6. TATEROVÁ, Eva. Proměny přístupu československé diplomacie k arabsko-izraelskému konfliktu v letech 1948–1967. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Institute of International Relations, 2022. ISSN 0323-1844, 2022, roč. 57, č. 1, s. 43-77.
  článok

  článok

 7. SUCHÁ, Janette. Riešenie konfliktov na pracovisku. In Goodwill : magazín o ekonomike, biznise, vede a spoločnosti. - Bratislava : WTC-Macro Enviro, 2021. ISSN 1337-9798, 2021, roč. 13, č. Jar/Spring, s. 18.
  článok

  článok

 8. ŠVECOVÁ, Dana. Konflikty medzi žiakmi a ich riešenie z pohľadu vedenia školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 3, s. 26-29.
  článok

  článok

 9. LABÁTH, Vladimír. Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 254 s. ISBN 978-80-571-0370-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 10. OLEXOVÁ, Cecília. Ako riešiť konflikty v organizácii. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1335-1508, 2021, roč. 26, č. 14-15, s. 179-181.
  článok

  článok