Výsledky vyhľadávania

 1. PÓLYA, Attila. More mobilných letných dát doma a v zahraničí. In Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Informatizácia spoločnosti a jej interakcia so vzdelávacím systémom 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 21.9.2018 Skalica, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4567-9, s. 31-36.
  článok

  článok

 2. KAVČÁKOVÁ, Michaela. Hodnotenie koncentrácie odvetvia pomocou Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu a jeho komparácia s ostatnými ukazovateľmi koncentrácie odvetvia. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 4, s. 1-10 online.
  článok

  článok

 3. TOKÁROVÁ, Mária. Competition policy in the Slovak Republic and some current approaches to it. - Registrovaný: Web of Science. In Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world. Conference. Knowledge for market use 2016: our interconnected and divided world : international scientific conference 8-9 September 2016, Olomouc. - Olomouc : Societas scientiarum Olomucensis II, 2016. ISBN 978-80-87533-14-7, p. 554-561. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0277/04.
  článok

  článok

 4. VARGOVÁ, Andrea. Digital transformation of Europe´s industry and enterprises as competitiveness factor. In Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4338-5, s. 91-96.
  článok

  článok

 5. TÓTH, Miroslav - MATUŠOVIČ, Martin - TÓTHOVÁ, Alena. Obmedzovanie hospodárskej súťaže a protisúťažné konanie. In Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza I. : zborník vedeckých prác. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2010. ISBN 978-80-970622-0-0, s. 102-111. VEGA 1/0549/10.
  článok

  článok

 6. Clusters, innovation and entrepreneurship. Paris : OECD, 2009. 233 s. Local economic and employment development. ISBN 978-92-64-04442-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. 7.France

  France. Volume 2009/5. April 2009. Paris : OECD, 2009. 130 s. OECD economic surveys. ISBN 978-92-64-05431-8. ISSN 0376-6438. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. BREZINA, Ivan - ORŠULOVÁ, Anna - PEKÁR, Juraj. Analýza citlivosti hodnôt Herfindahlovho-Hirschmanovho indexu. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2008. ISSN 1336-3514, 2008, roč. 6, č. 2, s. 7-26.
  článok

  článok

 9. XXXth report on competition policy 2000 : (published in conjunction with the general report on the activities of the European Union - 2000). Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2001. 366 s. ISBN 92-894-0844-8. ISSN 0259-3157. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]