Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Transparentnosť v biznise. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 13.
  článok

  článok

 2. ONDRUŠOVÁ, Miroslava. Retail audit je ako kameň mudrcov. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1805-0549, 1-2/20, č. 51, (2020.
  článok

  článok

 3. MAJDÚCHOVÁ, Helena - KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Innovations in the Creative Industry Entities. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 4. RYBÁROVÁ, Daniela. Creative Industry as a Key Creative Component of the Slovak Economy. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019. International Scientific Conference. Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 : Sustainability in the Global-Knowledge Economy. - Zilina : University of Zilina, Faculty of Operation and Economics Transport and Communications, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-8 online. VEGA 1/0340/19.
  článok

  článok

 5. BALÁŽ, Peter - KRÁLOVIČOVÁ, Michaela - STEINHAUSER, Dušan. Foreign Trade as a Tool to Strengthen the EU’s Competitiveness Against China (a Case of the Service Sector). - Registrovaný v: Web of Science. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2020. ISSN 1210-0455, 2020, vol. 29, no. 2, s. 129-151 (online. VEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 6. KUBIČKOVÁ, Viera - BENEŠOVÁ, Dana. Impact of Innovative Background of the Economy on Performance and Competitiveness in the Tourism Industry. - Registrovaný v: Scopus. In African journal of hospitality tourism and leisure. - Helderkruin : [Central University of Technology]. ISSN 22223-814X, 2020, vol. 9, no 2, pp. 1-13 online. KEGA 007EU-4/2020.
  článok

  článok

 7. Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Index Copernicus. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 4x ročne. Dostupné na : <http://www.cjournal.cz/> ISSN 1804-1728.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 8. Analýza konvergencie Slovenska: EÚ dobiehame pomaly. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2020. ISSN 1212-4273, 2020, roč. 27, č. 2, s. 44-45.
  článok

  článok

 9. Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. Editors: Ľubica Knošková, Malgorzata A. Jarossová. 1st Edition. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 123 s. VEGA 1/0543/18. ISBN 978-80-225-4705-5.
 10. RUŽEKOVÁ, Viera - KITTOVÁ, Zuzana - STEINHAUSER, Dušan. Export Performance as a Measurement of Competitiveness. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 1, pp. 145-160 online. VEGA 1/0777/20.
  článok

  článok