Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 49  
Vaša otázka: Heslá = "kontajnery"
 1. TOMAN, Pavel. Na moři trvá náročné počasí, lodě plují dál. In Logistika. - Praha : Economia, 2022. ISSN 1211-0957, 2022, roč. 28, č. 1-2, s. 24-28.
  článok

  článok

 2. TOMAN, Pavel. Ztráty kontejnerů na lodích bolí všechny. In Logistika. - Praha : Economia, 2021. ISSN 1211-0957, 2021, roč. 27, č. 4, s. 26-27.
  článok

  článok

 3. MONOŠI, Mikuláš et al. Hasičská technika 1. Recenzenti: Milan Žmindák, Juraj Jablonický. 2. doplnené vydanie. Košice : VIENALA, 2020. 518 s. [40,43 AH]. ISBN 978-80-8126-185-5.
 4. TOMAN, Pavel. Námořní přeprava závisí na souši. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 16-19.
  článok

  článok

 5. BAČOVÁ, Monika. Zber komunálneho odpadu na Slovensku. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2019. Nové trendy v manažmente a marketingu 2019 : zborník abstraktov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4665-2, s. 9 CD-ROM. VEGA 1/0582/2017.
  článok

  článok

 6. ORAVEC, Jozef. Vo vratných obaloch dominujú plasty. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN [nemá], september-október 2018, roč. 14, č. 74, s. 28-29.
  článok

  článok

 7. DRO 2018: XL. Dny radiační ochrany. Konferencia. Dny radiační ochrany (XL) : sborník abstraktů z 40. konference, 5.–9. 11. 2018, (Mikulov, Česká republika). Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. online 197 s. ISBN 978-80-01-06504-4.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. BREZOVSKÝ, Jozef. Pooling nie alebo ano? In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], september-október 2017, roč. 13, č. 68, s. 22-23.
  článok

  článok

 9. KOLÁŘ, Vojtěch. Rozvoj kombinované dopravy brzdí vysoká cena překládky. In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2015. ISSN 1211-0957, červen 2015, roč. 21, č. 6, s. 32-33.
  článok

  článok

 10. SOSEDOVÁ, Jarmila - HRAŠKOVÁ, Dagmar - GROBARČÍKOVÁ, Anežka. Vývoj námorného obchodu v globálnej ekonomike. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2014. ISSN 1805-0638, 2014, roč. 3, č. 2, s. 19-22.
  článok

  článok