Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 272  
Vaša otázka: Heslá = "kontrola daňová"
 1. HRTÁNEK, Ladislav. Predbežné opatrenie a jeho využitie. In Dane a účtovníctvo v praxi : odborný mesačník. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2024. ISSN 1335-7034, 2024, roč. 29, č. 1, s. 10-17.
  článok

  článok

 2. IVANÁKOVÁ, Daniela. Osobitné daňové konania - vyrubovacie konanie. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2024. ISSN 1337-060X, 2024, roč. 19, č. 6-7, s. 64-65.
  článok

  článok

 3. ŠOLTÉSOVÁ, Erika. Digitisation of Financial Administration in the Slovak Republic. In INPROFORUM : International Scientific Conference. Challenges and Opportunities in the Digital World. 17th International Scientific Conference INPROFORUM : Challenges and Opportunities in the Digital World. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023. ISBN 978-80-7694-053-6. ISSN 2336-6788 (Online ISSN), pp. 386-389.
  článok

  článok

 4. VÍGHOVÁ, Agneša - ŠTANGOVÁ, Nora - PETRUŠČÁKOVÁ, Mária. Daňová medzera, ako nástroj merania daňových únikov na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 2, s. 112-117.
  článok

  článok

 5. DROZD, Marián. Ohlásila sa vám daňová kontrola? In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2023. ISSN 1335-0897, 2023, roč. 28, č. 4-5, s. 34-70.
  článok

  článok

 6. KLABNÍKOVÁ, Klára. Sprísnené pokuty za porušenie zákona o účtovníctve ukladané prvýkrát za účtovné obdobie 2022. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2023. ISSN 1335-2024, 2023, roč. 31, č. 1, s. 20-32.
  článok

  článok

 7. VÁLEK, Juraj et al. Daňovníctvo. Recenzovali: Alena Zubaľová, Beáta Šofranková. 2. prepracované a aktualizované vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 384 s. [25,3 AH]. VEGA 1/0679/23. ISBN 978-80-7676-736-2. [Počet ex. : 25, z toho voľných 21, prezenčne 2]
 8. BETÁKOVÁ, Jaroslava. Spochybnenie ekonomickej opodstatnenosti činnosti fakturovanej platiteľovi. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč. 19, č. 6, s. 67-71.
  článok

  článok

 9. HRTÁNEK, Ladislav. Jednotlivé zásady uplatňované pri daňovej správe. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 7-8, s. 14-19.
  článok

  článok

 10. HARUMOVÁ, Anna. The Effective Tax Rate and The Tax Gap in Tax Collection. In Ekonomika, financie a manažment podniku XVI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4992-9, s. 129-138.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.