Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 36  
Vaša otázka: Heslá = "kontrola ekonomická"
 1. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - TUMPACH, Miloš - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Audit of Auditing Companies. - Registrovaný: Web of Science. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part IV. – Behavioural Finance) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. - Zilina : University of Zilina, 2018. ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943, pp. 1622-1629 online.
  článok

  článok

 2. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania a interného auditu využívané v podnikateľských subjektoch v dynamickom podnikateľskom prostredí. In Manažment podnikania a vecí verejných : vedecko-odborný časopis. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2017. ISSN 2453-8167, 2017, roč. 12, č. 5, s. 1-7 online.
  článok

  článok

 3. KAREŠ, Ladislav. Rámec pre kvalitu auditu - najdôležitejšie prvky vytvárajúce prostredie pre kvalitu auditu. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 33-38.
  článok

  článok

 4. KRIŠKOVÁ, Petra - UŽÍK, Ján. Vnútorný kontrolný systém a jeho úloha pri zvyšovaní spoľahlivosti finančného výkazníctva z pohľadu štatutárneho audítora. In Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky. Vedecká konferencia. Kreovanie finančnej situácie účtovnej jednotky prostredníctvom nástrojov bilančnej politiky : zborník z vedeckej konferencie : Bratislava 21. apríl 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4244-9, s. 56-60. VEGA 1/0935/16.
  článok

  článok

 5. SCHIFFER, Vladimír. Účetnictví a jeho vztahy k ekonomické kontrole. In Účetnictví. - Praha : Bilance, 2014. ISSN 0139-5661, Duben 2014, č. 4, s. 39-41.
  článok

  článok

 6. STARÍČKOVÁ, Zuzana - BALÁŽI, Peter. Frauds in the Economic Practice and Possibilities of Their Detection. - Registrovaný: Web of Science. In Financie a riziko 2014. Medzinárodná vedecká konferencia. Finance and risk 2014 : proceedings of the 16th international scientific conference : Bratislava, Slovak Republic, 24. - 25. november 2014 : vol. 1. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3991-3, s. 222-229.
  článok

  článok

 7. PACHINGEROVÁ, Mária - LIPKOVÁ, Martina. Cost Controlling and Profitability of Enterprise in Tourism. - Registrovaný: Web of Science. In Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe. International scientific conference. Application of knowledge in process of business dynamization in Central Europe : the proceedings of the 5th international scientific conference on trade, international business and tourism : 16. - 17. october 2014, Mojmírovce, Slovak Republic. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2014. ISBN 978-80-225-3994-4, pp. 394-402 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. KAREŠ, Ladislav - KŇAŽKOVÁ, Veronika. Zákazky na uisťovacie služby k výkazom emisií skleníkových plynov. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 40-43.
  článok

  článok

 9. KRIŠKOVÁ, Petra. Facility manažment a jeho význam pri audítorskej činnosti. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava - hotel West - Kamzík , 3. - 5. septembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3821-3, s. 67-69.
  článok

  článok

 10. MIŠÚN, Juraj - KUFELOVÁ, Iveta - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Význam a postavenie strategickej kontroly v podniku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 25, s. 14-21.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.