Výsledky vyhľadávania

 1. PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch : dizertačná práca. Školiteľ: Juraj Mišún. Bratislava, 2020. 138 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. DĚDEČKOVÁ, Nina. Kontrolný proces v manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 125-133 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 3. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Trends in Control(-ling) in the Light of New Challenges. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 169-175 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 4. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Attitudes to Control(-ling): the Reasons. In AICMSE-AICBEM 2019. International Oxford Conference Series. AICMSE-AICBEM 2019 (Oxford Conference Series – January 2019) : Proceedings of the 8th Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education, and 6th Academic International Conference on Business, Economics and Management, 21st-23rd January 2019, (Oxford, Great Britain). - Oxford : FLE Learning, 2019. ISBN 978-1-911185-89-5, pp. 15-26 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 5. MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Negative Attitudes to Control(-ling) - A Long Term Study. In AICMSE-AICBEM 2019. AICMSE-AICBEM 2019 (Boston Conference Series – September 2019) : Proceedings of the 10th Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education, and 7th Academic International Conference on Business, Economics and Management. - Boston : FLE Learning, 2019. ISBN 978-1-913016-15-9, pp. 5-16 online. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 6. MIŠÚN, Juraj. Current Trends of Internal Controlling in Companies Operating in Slovak Republic. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 7-20 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok

 7. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Podnikové plánovanie : (cvičebnica). Recenzenti: Michal Pružinský, Iveta Ubrežiová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [241 s., 10,26 AH]. ISBN 978-80-225-4382-8.
  Podnikové plánovanie

  elektronická kniha

 8. SHIN, Ilhang - PARK, Sorah. Integration of Enterprise Risk Management and Management Control System: Based on a Case Study. In Investment Management and Financial Innovations. - Sumy : LLC "Consulting Publishing Company "Business Perspectives", 2017. ISSN 1810-4967, 2017, vol. 14, no. 1, p. 19-26.
  článok

  článok

 9. JANKELOVÁ, Nadežda - BEŇOVÁ, Martina - SKORKOVÁ, Zuzana. Kontrola ako funkcia manažmentu a jej zmeny vplyvom krízy. In MMK 2017. Mezinárodní vědecká konference. MMK 2017 : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : ročník 8. : 18. - 20. prosince 2017, Hradec Králové, Česká republika : certifikovaná vědecká konference No. 2259661638. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISBN 978-80-87952-22-1, pp. 35-44 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 10. MIŠÚN, Juraj - PAPRSKÁROVÁ, Paulína. Postavenie samokontroly v kontrolovaní podľa domácich autorov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 238-244 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok