Výsledky vyhľadávania

 1. STACHOVÁ, Lucia. Marketingový kontroling ako nástroj na podporu podnikového riadenia : dizertačná práca. Školiteľ: Eva Hanuláková. Bratislava, 2017. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. TKÁČ, Michal - REMIÁŠ, Peter. Krízové riadenie podniku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód VIII. (2016) : zborník príspevkov z 8. medzinárodnej vedeckej konferencie : 5.-9.9.2016, Košice, Slovenská republika [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4275-3, s. 216-227 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. DUBCOVÁ, Gabriela - HLAVÁČIKOVÁ, Jana. Začlenenie controllingu v organizačnej štruktúre podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-8] CD-ROM.
  článok

  článok


 4. DUBCOVÁ, Gabriela - ŽIAKOVÁ, Mária. Nové trendy controllingu podniku : vedecká monografia [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ľubomír Strieška, Miroslav Tóth. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. online [92 s., 7,21 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-80-225-4376-7.
  Nové trendy controllingu podniku

  elektronická kniha


 5. ROBBINS, Stephen P. - COULTER, Mary. Management. 13th global ed. Harlow : Pearson, 2016. 717 s. Always learning. ISBN 978-1-292-09020-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. ORAVEC, Jozef. Controlling: riaďte firmu moderne! In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2016. ISSN [nemá], november-december 2016, roč. 11, č. 63, s. 24-25.
  článok

  článok


 7. PACHINGEROVÁ, Mária et al. Kontroling podnikov cestovného ruchu. Recenzenti: Anna Michálková, Mária Nedorostová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 295 s. [16,52 AH]. ISBN 978-80-225-4231-9. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]

 8. LAJOŠ, Branislav. Controlling podniku v kontexte Big data. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 341-347 CD-ROM. VEGA 01/0292/13.
  článok

  článok


 9. HORVÁTHOVÁ, Jarmila - MOKRIŠOVÁ, Martina - VRAVEC, Ján. Kontrola a controlling. Prešov : Bookman, 2015. 192 s. ISBN 978-80-8165-093-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. DUBCOVÁ, Gabriela. Controlling zodpovedného podnikania : vedecká monografia. Recenzenti: Jana Kajanová, Jana Kissová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 146 s. [9,43 AH]. VEGA 1/0784/15. ISBN 978-80-225-4106-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 5, prezenčne 4]