Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1149  
Vaša otázka: Heslá = "kontroling"
 1. TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k riadeniu nákladov v podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 8-12.
  článok

  článok

 2. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : https://trends.fbm.vutbr.cz/index.php/trends/about
  Trendy ekonomiky a managementu

  časopis

 3. Ekonomicko-manažérske spektrum [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Dostupné na : <https://ems.uniza.sk/> ISSN 2585-7258.
  Ekonomicko-manažérske spektrum

  elektronický časopis

 4. SCHÖDEL, Christian. Project Managerial Accounting - the Development of Result Oriented Indicators in SMEs : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2023. 120 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. PUSZTIOVÁ, Lea. Aktuálne trendy rozvoja podnikového controllingu vo vybranom podnikateľskom subjekte so zameraním na sociálnu oblasť : dizertačná práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2023. 116 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. KUDLOVÁ, Zuzana. Problémy znalcov podľa príslušnosti k odboru a odvetviu v konaní pre súdy a orgány verejnej moci. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 9.
  článok

  článok

 7. Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch : zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura ; recenzenti: Ferenc Bakó, Andrea Bencsik ... [et al.]. 1. vydání. Praha : Panevropská univerzita, 2023. 156 s. [9,48 AH]. GAAA/2022/16. ISBN 978-80-86847-94-8.
 8. FILATOVA, Hana et al. Accounting Support for Sustainability Reporting: Theoretical Foundations and Bibliometric Analysis. In Accounting and Financial Control. - Sumy : LLC Consulting Publishing Company Business. ISSN 2543-5485, 2023, vol. 4, no. 1, pp. 1-13.
  článok

  článok

 9. KUHNOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Controlling v manažérskom rozhodovaní energetického priemyslu na Slovensku : vedecká monografia. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Miroslav Variny. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2023. 162 s. [8,05 AH]. KEGA 035EU-4/2022. ISBN 978 -80-248-4717-7.
 10. MIŠÚN, Juraj. Changes to the Management Control Function Due to The Impact of the Covid-19 Pandemic. In Proceedings of the International Conference on Research in Management and Economics. - Vilnius : Diamond Scientific Publishing, 2023. ISSN 3030-0282 (online), 2023, vol. 1, no. 1, pp. 1-11. VEGA 1/0328/21, KEGA 001EU-4/2021.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.