Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 1141  
Vaša otázka: Heslá = "kontroling"
 1. TEPLICKÁ, Katarína. Nový prístup k riadeniu nákladov v podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 8-12.
  článok

  článok

 2. KUDLOVÁ, Zuzana. Problémy znalcov podľa príslušnosti k odboru a odvetviu v konaní pre súdy a orgány verejnej moci. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 9.
  článok

  článok

 3. Súčasnosť a perspektívy rodinného podnikania v regiónoch : zborník vedeckých prác. Redakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura ; recenzenti: Ferenc Bakó, Andrea Bencsik ... [et al.]. 1. vydání. Praha : Panevropská univerzita, 2023. 156 s. [9,48 AH]. GAAA/2022/16. ISBN 978-80-86847-94-8.
 4. DĚDEČKOVÁ, Nina. Personálny controlling v ére priemyslu 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 70-78 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 5. REMEŇOVÁ, Katarína. Na údajoch založený cenový controlling. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 64-69 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. BLŠTÁKOVÁ, Jana - DĚDEČKOVÁ, Nina. Personnel Controlling Tools in the Era of Industry 4.0. In EDAMBA 2021. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 52-62 online. I-21-111-00.
  článok

  článok

 7. CSIKÓSOVÁ, Adriana - ČULKOVÁ, Katarína - JANOŠKOVÁ, Mária Ria. Controlling Tools Use in Business Processes Management. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2022, vol. 11, no. 1, pp. 356-366 online.
  článok

  článok

 8. SCHÖDEL, Christian - DUBCOVÁ, Gabriela. General Principles of a Managerial Accounting for the Organisational/ Enterprise Sustainability. In Strengthening the Position of Institutionalized Sustainable Development and Inclusion by Supporting Agenda 2030 Research and Education and Inclusive Diversity Behavior : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University, 2022. ISBN 978-80-280-0182-7, pp. 102-118. VEGA 1/0836/21 (50%), KEGA 019EU-4/2022 (50%).
  článok

  článok

 9. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - VOZÁROVÁ, Lenka. Možnosti zlepšenia efektivity controllingových oddelení - príklad z praxe. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2022. ISSN 1335-9746, 2022, roč. 21, č. 1, s. 67-75.
  článok

  článok

 10. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  Trendy ekonomiky a managementu

  časopis


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.