Výsledky vyhľadávania

 1. KVAPIL, Roman - ULIČNÁ, Martina. Slovenčina pre ekonómov II : odborný slovenský jazyk pre zahraničných študentov. Recenzenti: Katarína Strelková, Mária Spišiaková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 120 s. [5,54 AH]. ISBN 978-80-225-4487-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]

 2. VEDRALOVÁ, Helena. K ustáleným spojením v současné německé písemné obchodní komunikaci. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2017. ISSN 1338-6743, 2017, roč. 6, č. 11, s. 9-16.
  článok

  článok


 3. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Význam cudzieho jazyka v diplomatickom prostredí. In Didaktické stratégie pri výučbe cudzích jazykov. - Brno : Tribun EU, 2017. ISBN 978-80-263-1344-1, s. 121-134 [1,03 AH].
  článok

  článok


 4. FÖRSTER, Lisa - KUFNER, Sabina. Moderní Business English : korespondence, telefonování, jednání, prezentace, smalltalk. Překlad: Daniel Helekal. 1. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2012, dotlač 2016. 205 s. ISBN 978-80-247-4432-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Externá korešpondencia ako forma diplomatickej komunikácie. In Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2016. ISSN 1337-9321, 2016, roč. 8, č. 1, s. 61-70 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Diplomatic notes and their linguistic characteristics. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času 6. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 5. a 6. novembra 2015 [v Bratislave]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4252-4, s. 146-149 CD-ROM.
  článok

  článok


 7. Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. Editor: Ľudovít Barac ; recenzenti: Eva Stradiotová, Radoslav Štefančík. 1. vyd. Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. CD-ROM [145 s., 8,16 AH]. ISBN 978-80-972278-1-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu

  elektronická kniha


 8. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Interná korešpondencia ako forma diplomatickej komunikácie. In Jazyk, kultúra a spoločnosť. Aktuálny pohľad do vedeckého diskurzu : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2016. ISBN 978-80-972278-1-4, s. 105-115 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. RUSIŇÁKOVÁ, Jarmila. Diplomatická korešpondencia ako jedna z foriem interkultúrnej komunikácie. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 103-111.
  článok

  článok


 10. HUDÍKOVÁ, Stanislava. K niektorým lingvodidaktickým osobitostiam hospodárskej korešpondencie v ruskom jazyku. In Kulturologické aspekty lingvodidaktiky cudzích jazykov : medzinárodný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Stimul, 2015. ISBN 978-80-8127-134-2, s. 55-64.
  článok

  článok