Výsledky vyhľadávania

 1. CHOCHOLATÁ, Michaela. Co-Movements of the Selected Currencies. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 5-10 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  článok

  článok

 2. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza citlivosti pohybu vybraných mien na pohyby eura a amerického dolára. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 70-74 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0294/18.
  článok

  článok

 3. KUČERA, Adam - DVOŘÁK, Michal - KOMÁRKOVÁ, Zlatuše. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 2-36.
  článok

  článok

 4. ARLT, Josef - MANDEL, Martin. Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prímií (příklad měnových párů CZK/EUR a ZZK/USD. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 5, s. 476-489.
  článok

  článok

 5. Češi euru důvěřují, jako měnu ho ale nechtějí. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 7, s. 8.
  článok

  článok

 6. BRŮHA, Jan - TONNER, Jaromír. An Exchange Rate Floor As an Instrument of Monetary Policy: An Ex-Post Assessment of the Czech Experience. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2018. ISSN 2464-7683, 2018, roč. 68, č. 6, s. 537-549.
  článok

  článok

 7. MORAVCOVÁ, Michala. The Impact of German Macroeconomic News on Emerging European Forex Markets. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2018. ISSN 1210-0455, 2018, vol. 27, no. 5, pp. 505–521.
  článok

  článok

 8. MANDEL, Martin - QUANG, Tran Van. Empirická verifikace exportní funkce s akcentem na vliv kurzu české koruny k euru. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2017. ISSN 0032-3233, 2017, roč. 65, č. 6, s. 649-668.
  článok

  článok

 9. ARLT, Josef - MANDEL, Martin. An Empirical analysis of relationships between the forward exchange rates and present and future spot exchange rates example of CZK/USD and CZK/EUR. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2017. ISSN 2464-7683, 2017, roč. 67, č. 3, pp. 199-220.
  článok

  článok

 10. HOCMAN, František. Institutional reform in debt management in Slovak Republic. In Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation. Internationale Konferenz. Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation : Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel, Internationale Konferenz, 23.5.2014, Nürnberg. - Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2014. ISBN 978-3-00-046113-2, s. 246-250.
  článok

  článok