Výsledky vyhľadávania

 1. ÁRENDÁŠ, Peter et al. Investovanie na trhu komodít a reálnych aktív. Recenzovali: Peter Baláž, Erika Okruhlicová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. [368 s.] [17,62 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-186-8.
 2. BADURA, Peter et al. Precious Metals Market in the New Millennium. In Global Journal of Business, Economics and Management. - Nicosia : Centre of World Innovation, Research and Publication. ISSN 2301-2579, 2018, vol. 8, no. 2, pp. 61-66 online. VEGA 1/0527/14, VEGA 1/0802/16, VEGA 1/0010/17, VEGA 1/0007/16, APVV-14-0506.
  článok

  článok

 3. ÁRENDÁŠ, Peter - SLOBODNÍK, Patrik. Does the metals market follow the halloween effect pattern? In EU financial markets: current state & future perspectives (Finanční trhy zemí EU – současný stav a výhled). international conference. Financial markets: current state & future perspectives : proceedings of the 8th international conference : May 25-26, 2017, Prague, Czech republic. - Prague : Vysoká škola finanční a správní, 2017. ISBN 978-80-7408-159-0, pp. 9-16. VEGA 1/0009/17.
  článok

  článok

 4. BAUMÖHL, Eduard - LYÓCSA, Štefan. Directional Predictability from Stock Market Sector Indices to Gold: A Cross-Quantilogram Analysis. In Finance Research Letters. - New York : Elsevier. ISSN 1544-6123, 2017, vol. 23, pp. 152-164 online. APVV-14-0357, VEGA 1/0406/17.
  článok

  článok

 5. KMEŤKO, Miroslav. Ako investovať do striebra? In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4467-2, s. 62-66 CD-ROM. VEGA 1/0007/16 (50%), VEGA 1/0184/16 (50%).
  článok

  článok

 6. NOVOTNÝ, Josef - SEJKORA, František. Significance of investment precious metals to investors and business environment. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 799-807 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Ako sa orientovať pri nákupe zlata cez internet? In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 4-9 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. ŠKRINIAR, Pavel - KMEŤKO, Miroslav. Zlato a zlaté mince. In FOND SHOP : nezávislý časopis o investování a finančním plánování. - Brno, ČR : MONECO, 2016. ISSN 1211-7277, 2016, roč. 20, č. 12, s. 25-26.
  článok

  článok

 9. REVENDA, Zbyněk. Investice do drahých kovů a akcií. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2016. ISSN 0572-3043, 2016, roč. 24, č. 4, s. 24-36.
  článok

  článok

 10. BADURA, Peter - VAVROVÁ, Katarína. Trh drahých kovov ako forma diverzifikácie investícií. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2015 : zborník vedeckých prác pri príležitosti 75. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4280-7, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0004/13, KEGA 041EU-4/2015.
  článok

  článok