Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEČEKOVÁ, Martina. Reakcia Organizácie Spojených národov na humanitárnu krízu Mjanmarských Rohingov. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 1339-3502, 2018, roč. 13, č. 1, s. 5-15.
  článok

  článok


 2. FIFIKOVÁ, Dominika. O solidarite v čase kríz Európskej únie. In Slovensko a Európska Únia: poučenia a možnosti : nekonferenčný zborník vedeckých prác. - Brno, Česká republika : MSD, 2017. ISBN 978-80-7392-280-1, s.189-201.
  článok

  článok


 3. Kniha sociologie. Praha : Knižní klub, 2016. 352 s. Universum. ISBN 978-80-242-5395-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. BALHAR, Vítězslav. Rast svetovej populácie – nová dimenzia globálnej zodpovednosti 21. storočia. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4199-2, s. 5-12 CD-ROM.
  článok

  článok


 5. GAVAĽOVÁ, Viera - TÁNCZOSOVÁ, Jana. Water scarcity. In The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business. International scientific conference. The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business : proceedings : 14th international scientific conference : may 29th 2014, Prague and Bratislava. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2037-7, s. 89-107. VEGA 1/0391/13.
  článok

  článok


 6. ŠKVRNDA, František. Sociálne zmeny bezpečnosti v 21. storočí vo svetle kritických teórií. In Revolúcia alebo transformácia? Revolúcia alebo transformácia? - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2014. ISBN 978-80-224-1371-8, s. 185-204 [1,65 AH]. VEGA 2/0141/11.
  článok

  článok


 7. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Jevy, které mohou odstarovat sociální krize. In Auspicia : recenzovaný časopis pro otázky společenských a humanitných věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISSN 1214-4967, 2014, roč. 11, č. 2, s. 103-119. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0191421/Auspicia-2.2014.pdf>
  článok

  článok


 8. KNAPIK, Peter. Politické a ekonomické riešenia dlhovej krízy (paradoxy, protirečenia, makro-mikro). In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2014. ISSN 1337-7493, 2014, roč. 7, č. 26, s. 197-212. VEGA 1/105712.
  článok

  článok


 9. DINKA, Pavol. Mediálne pasce verzus mozog v nádrži : eseje. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2013. 180 s. ISBN 978-80-8061-694-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. HUSÁROVÁ, Barbora et al. Súčasné globalizačné problémy ľudskej civilizácie a ich manažérske spravovanie a riešenie. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2013. ISSN 1337-0510, 2013, roč. 8, č. 20, s. 45-57.
  článok

  článok