Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 862  
Vaša otázka: Heslá = "kraje"
 1. WATI, Dwi Ana Ratna - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - DARMO, Ľubomír. Identification of Digital Divide across Indonesian Provinces: Analysis of Key Factors. In Social Discourse in Challenging Times : The International Interdisciplinary Scientific Conference 2023. - London : Transnational Press London, 2023. ISBN 978-1-80135-050-1, p. 13. 101086381 HORIZON-MSCA-2021-SE-01-1.
  článok

  článok

 2. KOLEJKA, Jaromír. Krajiny a energie jižní Moravy. In Geografické rozhledy : časopis pro další vzdělávání v geografii. - Praha : Česká geografická společnost, 2022. ISSN 1210-3004, 2022, roč. 31, č. 5, s. 4-7.
  článok

  článok

 3. SIVAŠOVÁ, Daniela. Vybrané ukazovatele dynamiky v súvislosti s Demografiou podnikov. In Demografické udalosti spojené so vznikom, zánikom a zamestnanosťou podnikov v SR a EÚ : zborník vedeckých statí projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4993-6, s. 115-124. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 4. KORDOŠOVÁ, Alena. The Impact of the Corona Crisis on Profit or Loss of Self-Governing Regions. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Lednice, 6.-8. září 2022. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2022. ISBN 978-80-245-2463-4, s. 53-57 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 5. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. Vplyv pandémie COVID-19 na ekonomickú situáciu účtovných jednotiek v SR – ponaučenia. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 6-14 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 6. KORDOŠOVÁ, Alena. Vplyv koronakrízy na výnosy z daní samosprávnych krajov. In Udržateľnosť a rozvoj podnikania: Ponaučenia z krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 : zborník vedeckých statí = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Letra Edu, 2022. ISBN 978-80-89962-95-2, s. 28-34 online. VEGA 1/0121/21.
  článok

  článok

 7. JÁNOŠKOVÁ, Barbora - JÁNOŠKOVÁ, Kristína - PETRUŠOVÁ, Dagmar. Disparity regionálnej úrovne v krajinách Vyšehradskej štvorky v rokoch 2009-2018. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 165-174 online.
  článok

  článok

 8. GAJDOVÁ, Denisa - FOLTÍNOVÁ, Ľubica. Determinants of Agricultural SMEs' Development Within Clusters. In Sustainable Business Development Perspectives 2022 : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0197-1, pp. 29-37. VEGA 1/0708/20.
  článok

  článok

 9. RADOSA, Matúš. Elektronická komunikácia krajských miest so svojimi obyvateľmi vo veciach územnej samosprávy. In Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. ISSN 1336-6912, 2022, roč. 41, č. 1, s. 113-128.
  článok

  článok

 10. TOMAŠ, Lukáš. Vývoj, aktuálny stav a vybrané perspektívy samosprávy na úrovni vyšších územných celkov. In Grant Journal : vědecký časopis. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2021. ISSN 1805-0638, 2021, roč. 10, č. 2, s. 61-65.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.