Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 105  
Vaša otázka: Heslá = "kritériá rozhodovania"
 1. ZAMRAZILOVÁ, Eva - ALIAPULIOS, Janis. Bez politické shody ohledně přijetí eura nedává vstup do ERM II smysl. Byl by jen nákladným a zbytečně riskantním gestem. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2024. ISSN 1212-4273, 2024, roč. 31, č. 2, s. 44-45.
  článok

  článok

 2. ČERNÝ, Matej - HAMRANOVÁ, Anna - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Výkonnosť vybraných podnikov využívajúcich e-commerce v kontexte rozhodovacích kritérií investorov. In International Scientific Conference COMPETITION. Proceedings of the 13th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2022. ISBN 978-80-88064-56-5. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 100-110 online. VEGA 1/0767/21.
  článok

  článok

 3. SLÁVIK, Štefan - BEDNÁR, Richard. Multi-criteria Evaluation of Start-up Resources. In Sustainable Business Development Perspectives 2022 : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2022. ISBN 978-80-280-0197-1, pp. 229-243.
  článok

  článok

 4. NEMEC, Peter - ŠTEFKO, Róbert - KUBÁK, Matúš. Better Environmental Value Using Public Procurement: Evidence from Visegrad Group Countries. In Finance a úvěr : Czech Journal of Economics and Finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2022. ISSN 2464-7683, 2022, vol. 72, no. 4, pp. 296-327.
  článok

  článok

 5. JENČOVÁ, Juliána. Vyhodnotenie ekonomických výsledkov podniku v stavebnom priemysle aplikáciou metód viackriteriálneho rozhodovania. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2021. ISSN 1335-9746, 2021, roč. 20, č. 2, s. 20-31 online. I-21-112-00.
  článok

  článok

 6. MIZLA, Martin - ŠEFČÍKOVÁ, Denisa - GAJDOŠ, Jozef. Ordering of Innovation Projects by Multi-Criteria Decision-making Methods – A Comparison. In Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISSN 2658-0780, 2021, zeszyt 67, s. 84-94 online.
  článok

  článok

 7. JURÍK, Pavol - SCHMIDT, Peter - KULTAN, Jaroslav. Optimization of Sensor Network Topology Using Multiple Criteria. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Studies in Informatics and Control. - Bucharest : ICI Bucharest Publishing Department. ISSN 1841-429X, 2021, vol. 30, no. 2, pp. 101-110 online. KEGA 019EU-4/2020.
  článok

  článok

 8. PINDA, Ľudovít - KADEROVÁ, Andrea - KRÁTKA, Zuzana. Riadenie rizík investičných projektov. Recenzenti: František Peller, Anna Majtánová. 1. vydání. Brno : H.R.G. spol. s r.o., 2021. 148 s. [7,85 AH]. VEGA 1/0166/20. ISBN 978-80-88320-93-7.
 9. JENČOVÁ, Juliána. Stanovenie váh kritérií v procese viackriteriálneho rozhodovania. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 3, s. 23-29 online.
  článok

  článok

 10. BOROVIČKA, Adam. Selecting Suitable Building Savings for the Client in the Czech Republic Using a Multi-criteria Evaluation Procedure. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 0013-3035, 2021, roč. 69, č. 2, s. 180-203.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.