Výsledky vyhľadávania

 1. Kulturaustausch : Zeitschrift für internationale Perspektiven. Stuttgart : Institut für Auslandsbeziehungen. 4x ročne. ISSN 0044-2976
  časopis

  časopis


 2. SCHOLZ, Petr - YANKOV, Janko. Úroveň kavárenské kultury - mystery shopping ve vybraných podnicích v Jihlavě. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, listopad 2017, roč. 8, č. 2, s. 56-67.
  článok

  článok


 3. SILVAN, Juraj. Územie Podunajska - nová atraktívna destinácia cestovného ruchu na Slovensku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu [elektronický zdroj]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 92-102.
  článok

  článok


 4. TVARDZÍK, Jozef. Amsterdam nespí. Objavil nočnú ekonomiku. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 16. februára 2017, roč. 27, č. 7, s. 16-18.
  článok

  článok


 5. HELMOVÁ, Milena. Interkultúrne pôsobenie a jeho ciele pri stretávaní cudzích kultúr. In Evropská unie a současná migrační krize. Mezinárodní vědecká konference. Evropská unie a současná migrační krize : sborník studií z mezinárodní vědecké konference, Kutná Hora, 21.-22. dubna 2016 [elektronický zdroj]. - Praha : Machiavelli Press, 2017. ISBN 978-80-88147-04-6, s. 41-49 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. HRIVÍKOVÁ, Tatiana. Gender equality and cultures - are we there yet? In BALYKINA, Galina. Ifjúság - jövőkép : Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2016 június 15, Győr [elektronický zdroj]. - Győr : Széchenyi István Egyetem, 2017. ISBN 978-615-5391-84-2, o. 1-7 online.
  článok

  článok


 7. NÉMETHOVÁ, Ildikó. New approaches to the study of personality in culture. In BALYKINA, Galina. Ifjúság - jövőkép : Kautz Gyula Emlékkonferencia, 2016 június 15, Győr [elektronický zdroj]. - Győr : Széchenyi István Egyetem, 2017. ISBN 978-615-5391-84-2, o. 1-8 online.
  článok

  článok


 8. Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 451 s. ISBN 978-80-8121-552-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. ZUBRO, Tetyana. Politická kultúra ako koncept. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 55-58.
  článok

  článok


 10. ZÁGORŠEKOVÁ, Marta. Filozofia a kultúra. In Filozofia a kultúra. Vedecká konferencia. Filozofia a kultúra : zborník z vedeckej konferencie : 20. január 2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4360-6, s. 49-54.
  článok

  článok