Výsledky vyhľadávania

 1. MOORE, Ken. Nový pohľad na opisy práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2017. ISSN 1335-1729, 3/2017, roč. 22, zoš. 86, s. 22-23.
  článok

  článok

 2. MATULOVÁ JURÍKOVÁ, Zdenka. Kvalifikačné predpoklady, kariérové stupne a kariérové pozície zamestnancov. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1336-9849, 2022, roč. 17, č. 3, s. 10-14.
  článok

  článok

 3. MATULOVÁ JURÍKOVÁ, Zdenka. Vznik, zmena a zánik pracovného pomeru - posudzovanie kvalifikačných predpokladov (3). In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 6, s. 2-5.
  článok

  článok

 4. PORUBČINOVÁ, Martina et al. Industry 4.0 in the Human Capital Optics - Empirical Findings of Work 4.0 Competencies Development within the Slovak Automotive Sector. In Prognostické práce. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2021. ISSN 1338-3590, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 44-67.
  článok

  článok

 5. HRTÁNEK, Ladislav. Spôsoby vzdelávania zamestnancov v pracovnom pomere. In Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2021. ISSN 1337-060X, 2021, roč. 16, č. 4-5, s. 55-58.
  článok

  článok

 6. SOBKOVÁ, Martina. Není voják jako voják aneb finanční poradenství vs. plán. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2021. ISSN 1212-4273, 2021, roč. 28, č. 1, s. 36-37.
  článok

  článok

 7. JANUROVÁ, Katarína. Program Európskej únie - ERAZMUS+. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 9, s. 26-29.
  článok

  článok

 8. Mladý a bez praxe? Berieme! In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 6, s. 26-27.
  článok

  článok

 9. Kvalifikovaní pracovníci si určujú podmienky. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 6, s. 22-25.
  článok

  článok

 10. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Vplyv dlhodobej nezamestnanosti na migráciu za prácou do zahraničia. In “Ekonomický výskum v období pandémie Covid-19: výzvy a úspechy” : zborník vedeckých statí z workshopu konaného 8. 11. 2021 pri príležitosti Týždňa vedy a techniky = Journal of Scientific States. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4870-0, s. 106-111 online. VEGA 1/0287/19.
  článok

  článok