Výsledky vyhľadávania

 1. PUCHÁ, Nikoleta. Inovatívne merania a porovnávania produktivity práce. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2011. ISSN 1335-1729, 3/2011, roč. 16, zoš. 62, s. 14-17.
  článok

  článok

 2. PUSZTIOVÁ, Lea - DUBCOVÁ, Gabriela. Human Capital as a Source of Competitiveness and Possibilities for its Investment. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises As an Immanent Determinant of Their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9499-4, s. 108-113. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 3. ANTALOVÁ, Mária. Theoretical Approach to the Social Quality, Quality of Life and the Quality of Working Life. In Contemporary Problems of Improve Living Standards in a Globalized World : Volume of Scientific Papers. - Opole : Publishing House WSZiA, 2018. ISBN 978-83-946765-1-3, s. 581-590. VEGA 1/0002/16, ITMS 26240120032.
  článok

  článok

 4. DUBCOVÁ, Gabriela - KISSOVÁ, Jana. The Problem of the Conflict of Interest in the Public Sector - the Obstacle of Quality Performance of Human Capital in the SR. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 52-57. VEGA 1/0309/18, VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok

 5. BADURA, Peter et al. Management Styles as a Basic Assumption of Maximizing the Company's Value. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 21-26. VEGA 1/0404/16.
  článok

  článok

 6. MARHEFKOVÁ, Anna. Riadenie kariéry talentov v rámci stratégie podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 213-221 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. ŠTOFOVÁ, Lenka - SZARYSZOVÁ, Petra. Pracovné podmienky a ich vplyv na výkonnosť zamestnancov. In Nové trendy v manažmente a marketingu. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu IV. : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z vedeckého workshopu : 5. - 6. október 2017, Zámutov, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4458-0, s. 71-84 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. The Missing Entrepreneurs 2017 : Policies for Inclusive Entrepreneurship. Paris : OECD/European Union, 2017. 237 s. Dostupné na : <https://www.oecd-ilibrary.org/employment/the-missing-entrepreneurs-2017_9789264283602-en> ISBN 978-92-64-28359-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. OECD Economic Surveys: United Kingdom 2017 : October 2017. Volume 2017/Supplement 5. Paris : OECD, 2017. 136 s. OECD Economic Surveys. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-united-kingdom-2017_eco_surveys-gbr-2017-en> ISBN 978-92-64-28299-5. ISSN 1995-3445. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life. International scientific conference. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life : conference proceedings from international scientific conference : 19th - 20th october 2017, Poprad, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Ružomberok : VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2017. online [304 s.]. ISBN 978-80-561-0519-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha