Výsledky vyhľadávania

 1. VODIČKA, Viktor. Životnost výrobků - důležité kritérium pro spotřebitele. In Perspektivy kvality : odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šiření znalostí o managementu. - Praha 1 : Česká společnost pro jakost, 2018. ISSN 1805-6857, 2018, roč. 14, č. 3, s. 50-53.
  článok

  článok


 2. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Attitudes and Selected Buying Behaviour of Slovak Consumers Related to Functional Foods - Preliminary Research. In Towaroznawcze problemy jakości. - Radom : Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. K. Pułaskiego, 2016. ISSN 1733-747X, 2018, vol. 54, no. 1, pp. 42-49. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 3. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life. International scientific conference. The Poprad Economic and Management Forum 2017: trends in quality of work, production, services and life : conference proceedings from international scientific conference : 19th - 20th october 2017, Poprad, Slovak Republic [elektronický zdroj]. 1st edition. Ružomberok : VERBUM, Catholic University in Ružomberok, 2017. online [304 s.]. ISBN 978-80-561-0519-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. HALASOVÁ, Henrieta. Sme na východ od raja. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2017. ISSN 1335-2008, 2017, roč. 22, č. 2, s. 6.
  článok

  článok


 5. JEŹEWSKA-ZYCHOWICZ, Marzena - SAJDAKOWSKA, Marta - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Consumers’ approach regarding the offer of innovative food products on the example of pasta. In Handel wewnętrzny : rynek-przedsiębiorstwo-konsumpcja-marketing. - Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2017. ISSN 0438-5403, 2017, vol. 63, no.1, pp.192-202.
  článok

  článok


 6. Chceme slovenské potraviny najvyššej kvality. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 12, s. 62.
  článok

  článok


 7. GAJDOŠ, Jozef. Hierarchia na trhu s luxusným tovarom. In STEP. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP : 7. november 2017, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4465-8, s. 26-29 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. LACKOVÁ, Alica et al. Tovaroznalectvo. Recenzovali: Igor Kačeňák, Jarmila Hojerová. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2017. 341 s. [25,54 AH]. Economics. ISBN 978-80-89710-33-1. [Počet ex. : 15, z toho voľných 0, prezenčne 2]

 9. 9.dTest

  dTest. Praha : dTest. 12x ročne. ISSN 1210-731X. Dostupné na : www.dtest.sk
  časopis

  časopis


 10. BERGH, Joeri van den - BEHRER, Mattias. How cool brands stay hot : branding to generation Y and Z. 3rd ed. London : Kogan Page, 2016. 287 s. ISBN 978-0-7494-7717-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]