Výsledky vyhľadávania

 1. MARGUES, Pedro. Intra- and Inter-Firm Dynamics in Combinatorial Knowledge Bases. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2019. ISSN 1461-7145, 2019, vol. 26, no. 2, pp. 186-204.
  článok

  článok

 2. MIZLA, Martin - PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Managing a Mass Production Line and Quality in Manufacturing. In Zarządcze determinanty funkcjonowania podmiotów gospodarczych. - Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2019. ISBN 978-83-7947-368-7, s. 43-58 [1,14 AH] online.
  článok

  článok

 3. KLUSOŇ, Martin. Skvělý produkt, nebo spokojený zákazník? In Moderní řízení. - Praha : Economia, 2019. ISSN 0026-8720, 2019, roč. 54, č. 5, s. 60-62.
  článok

  článok

 4. BÁRTOVÁ, Blanka - BÍNA, Vladislav. Early Defect Detection Using Clustering Algorithms. In Acta oeconomica Pragensia : Journal of Central and Eastern European Economic and Management Issues. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0572-3043, 2019, roč. 27, č. 1, s. 3-20.
  článok

  článok

 5. Chceme ľuďom uľahčiť život. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 2, s. 20-21.
  článok

  článok

 6. MIKULCOVÁ, Katarína. Zlaté slovenské ručičky. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2018. ISSN 1335-2008, 2018, roč. 23, č. 2, s. 18-19.
  článok

  článok

 7. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Attitudes and Selected Buying Behaviour of Slovak Consumers Related to Functional Foods - Preliminary Research. In Towaroznawcze problemy jakości. - Radom : Uniwersytet technologiczno-humanistyczny im. K. Pułaskiego, 2016. ISSN 1733-747X, 2018, vol. 54, no. 1, pp. 42-49. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 8. MASÁR, Ivan. Porovnanie produkcie mlieka na Slovensku a vo svete. In Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2018. ISSN 1338-6336, 2018, roč. 18, č. 3, s. 5-15.
  článok

  článok

 9. KAPITÁNOVÁ, Tatiana. Keď privátne značky, tak prémiové. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 5-6/18, č. 41, (2018.
  článok

  článok

 10. Regionálni výrobcovia sú nadšenci. In TaPmag : tovar a predaj. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2018. ISSN 1805-0549, 5-6/18, č. 41, (2018.
  článok

  článok