Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Erika. Učiteľ - nové trendy a výzvy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok

 2. ČIEFOVÁ, Michaela. Slovakia Social Briefing: Education Challenges in the Time of Pandemic. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2020, vol. 29, no. 3, pp. 1-4 online [4,87 NS].
  článok

  článok

 3. CHOCHOLATÁ, Michaela. Spatial Instability in the Slovak Language Test Scores : a GWR Approach. In Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX. International Scientific Conference. Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XX : Proceedings of the International Scientific Conference: 27th May - 29th May 2020, Púchov, Slovakia. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-60-0, pp. 127-134. VEGA 1/0193/20.
  článok

  článok

 4. SZARYSZOVÁ, Petra. Analysis of Higher Education Quality Using Control Charts. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 172.
  článok

  článok

 5. BELKOVICSOVÁ, Daša. Gramotnosť z pohľadu OECD vo vzťahu k vybraným ukazovateľom. In Paidagogos : časopis pro pedagogiku v souvislostech. - [Olomouc] : Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, 2019. ISSN 1213-3809, 21. prosince 2019, č. 2, s. 5-15 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok

 6. BREZINA, Ivan - KULTAN, Jaroslav. Povyšenije kačestva obrazovanija metodami ekonometrii. In Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire. Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja konferencija. Elektronnaja kazaň 2019: Informacijonnyje technologiji v sovremennom mire : sbornik iz 11. meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenciji, 21–22 maja 2019 g.v.g. Kazani (Respublika Tatarstan). - Kazaň : Izdateľstvo Juniversum, 2019. ISSN 2078-6980, s. 70-78.
  článok

  článok

 7. LIŠKA, Roman. Řízení kvality na střední odborné škole v Dolním Sasku. In Vzdělávání dospělých 2018. Mezinárodní vědecká konference. Vzdělávání dospělých 2018: transformace v éře digitalizace a umělé inteligence : sborník z 8. mezinárodní vědecké konference konané v Praze 11. a 12. prosince 2018 (Praha, Česko). - Praha : Česká andragogická společnost, 2019. ISBN 978-80-906894-4-2. ISSN 2571-3841, s. 225-236.
  článok

  článok

 8. KULTAN, Jaroslav et al. IT innovacii v processe obučenija. Gejmifikacija - igra kak motivacionnyj instrument obučenija. In Perspektivy, organizacionnyje formy i effektivnosť razvitija sotrudničestva rossijskich i zarubežnych vuzov. Ježegodnaja meždunarodnaja naučnaja konferencija. Perspektivy, organizacionnyje formy i effektivnosť razvitija sotrudničestva rossijskich i zarubežnych vuzov : sbornik materialov 7 Ježegodnoj meždunarodnoj naučnoj konferencii. - Naukograd Korolev, Moskovskaja oblasť : Izdateľstvo Naučnyj konsuľtant, 2019. ISBN 978-5-907196-67-4, s. 326-337 online.
  článok

  článok

 9. RIZEKOVÁ, Iveta. O význame cieľov vo výučbe cudzích jazykov. In Aktuálne pohľady na výskum cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku pri SAV, 2019. ISBN 978-80-972278-4-5, s. 160-169 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. MERTL, Jan. Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2019. ISSN 1802-5854, 2019, roč. 13, č. 4, s. 27-30.
  článok

  článok