Výsledky vyhľadávania

 1. KRUPOVÁ, Lenka. Prechod na IFRS 16 Lízingy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 2-8.
  článok

  článok


 2. STARÍČKOVÁ, Zuzana. Zmluvy, lízingy a licencie v rámci systému národných účtov ESA 2010. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2018. ISSN 1336-5711, 2018, roč. 15, č. 3, s. 1-10 online.
  článok

  článok


 3. KOPČÁKOVÁ, Janka - MANOVÁ, Eva. Lízing a úver ako finančné zdroje podniku. In Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy. Vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2018 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác z vedeckého seminára, Košice, 2018. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2018. ISBN 978-80-225-4585-3, s. 42-46 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. KLÁSEKOVÁ, Martina. Kam sa strácajú klienti lízingoviek. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 8. septembra 2016, roč. 26, č. 36, s. 48-52.
  článok

  článok


 5. KOLÁŘ, Vojtěch. Operativní leasing je hlavně pro náročnejší provoz. In Logistika. - Praha : Economia, 2016. ISSN 1211-0957, 2016, roč. 22, č. 4, s. XIV-XVI.
  článok

  článok


 6. VADINOVÁ, Hedviga. Prenájom a jeho právna a účtovná úprava v slovenskej legislatíve. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1336-426X, 2015, roč. 12, č. 7, s. 56-75.
  článok

  článok


 7. VAŠEKOVÁ, Miroslava. Reforma vykazovania lízingov. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 397-402.
  článok

  článok


 8. ORAVCOVÁ, Martina. Operatívny lízing v účtovníctve a v zákone o dani z príjmov. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2014. ISSN 1335-0897, 2014, č. 14, s. 40-47.
  článok

  článok


 9. JAKUBÍKOVÁ, Hana. Obstarávanie majetku formou lízingu. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 1, s. 12-19.
  článok

  článok


 10. STANLEY, Renáta - BARČÁKOVÁ, Michaela. Lízing v praxi : operatívny a finančný prenájom. Recenzovali Martina Mateášová, Juraj Kuťka. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, člen skupiny Wolters Kluwer, 2013. 131 s. [6,27 AH]. Ekonómia, 476. ISBN 978-80-8078-666-3. [Počet ex. : 6, z toho voľných 0, prezenčne 4]