Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Doručovanie účtovnej závierky za rok 2019 do registra účtovných závierok. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 2, s. 40-48.
  článok

  článok

 2. MRUŠKOVIČOVÁ, Juliana. Zvýšenie kvality služieb distribučného kanála zavedením inovatívnej dodávateľskej služby "zajtra alebo zadarmo". In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-8] CD-ROM. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 3. LIESKOVSKÝ, Radovan. Význam priebežných dôb v zákazkovej výrobe. In ProIN : produktivita a inovácie. - Žilina : CEIT, 2014. ISSN 1339-2271, 2014, roč. 15, č. 3, s. 13-14.
  článok

  článok

 4. ŠKRINIAR, Pavel. Jednému nepomôže a druhému uškodí : lízingový trh súčasnosti sa už štruktúrou podobá tomu spred krízy. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, október 2010, roč. 11, č. 10, s. 30. Dostupné na : <http://hnonline.sk/c1-47519970-jednemu-nepomoze-a-druhemu-uskodi>
  článok

  článok

 5. KUBÁT, Jiří. Ako zlepšovať riadenie zásob. In Doprava a logistika : odborný mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1337-0138, September 2010, roč. 5, č. 9, s. 28-29.
  článok

  článok

 6. BOOROVÁ, Brigita - ABRMANOVÁ, Petra. Poskytovanie logistických služieb na Slovensku a v zahraničí prostredníctvom logistických centier. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. [1-9].
  článok

  článok

 7. BADÁŇOVÁ, Lucia. Hodnotenie dodávateľov - kľúč úspešných vzťahov s dodávateľmi. In Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1, s. [1-5].
  článok

  článok

 8. KUBÁT, Jiří. Stanovení pojistné zásoby v objednacích systémech. In Logistika : měsíčník vydavatelství Ekonomia. - Praha : Economia, 2008. ISSN 1211-0957, červenec 2008, roč. 14, č. 7/8, s. 38-40.
  článok

  článok

 9. MODRÁK, Vladimír. Hodnocení kvality dodavatelských služeb. In Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia. - Praha : Economia, 2007. ISSN 0026-8720, Březen 2007, roč. 42, č. 3, s. 37-41.
  článok

  článok

 10. GROS, Ivan - DYNTAR, Jakub - GROSOVÁ, Stanislava. Předpovědi sporadické poptávky. Aut. Stanislava Grosová. In Logistika. - Praha : Economia, 2006. ISSN 1211-0957, duben 2006, roč. 12, č. 4, s. 32-33.
  článok

  článok