Výsledky vyhľadávania

 1. Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences (Part III. – Economic Progress in Post-Soviet Countries) : Proceedings of 18th International Scientific Conference, 10th–11th October 2018, Rajecke Teplice, Slovak Republic. Reviewers: Viera Bartošová, Jaroslav Belas. 1st Edition. Zilina : University of Zilina, 2018. online S.(963-1456). ISBN 978-80-8154-249-7. ISSN 2454-0943.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. International Transport Forum. Airport demand forecasting for long-term planning. Paris : OECD, 2016. 99 s. Roundtable Report, 159. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/transport/airport-demand-forecasting-for-long-term-planning_9789282108024-en> ISBN 978-92-82-10801-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 3. REZNIČKOVÁ, L. - ADAMKOVIČ, Jaroslav - KRŠÁK, B. Analysis of the transport performances of airport Košice. In Journal of tourism & hospitality. - US : OMICS International, 2016. ISSN 2167-0269, 2016, vol. 5, nr. 1, pp. [1-3] online.
  článok

  článok

 4. BLAŽEJ, Ján. Bratislava chce viac leteckého carga. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2015. ISSN 1335-0684, 5. novembra 2015, roč. 25, č. 44.
  článok

  článok

 5. CSIKÓSOVÁ, Adriana - ANTOŠOVÁ, Mária - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Segmentation of airports' customers in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Global conference on business, economics, management and tourism. Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 1068-1073. VEGA 1/0176/13.
  článok

  článok

 6. Effective delivery of large infrastructure projects : the case of the new international airport of Mexico city. Paris : OECD, 2015. 209 s. OECD public governance reviews. Dostupné na : <http://www.oecd-ilibrary.org/governance/effective-delivery-of-large-infrastructure-projects_9789264248335-en> ISBN 978-92-64-24832-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. KIRSCHNEROVÁ, Ivana - TOMOVÁ, Anna. Modely podnikania v leteckej doprave: aktuálny stav a výzvy ekonomického výskumu. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2015. ISSN 1337-0839, 2015, roč. 9, č. 1, s. 2-8.
  článok

  článok

 8. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  článok

  článok

 9. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Outsourcing within Airport Services. In Scientific Journal of the Maritime University of Szczecin. - Szczecin : Maritime University of Szczecin, 2015. ISSN 2392-0378, 2015, vol. 44, no. 116, pp. 162-169.
  článok

  článok

 10. BLAŽEJ, Ján. Bratislava má šancu v leteckom cargu. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2014. ISSN 1335-0684, 13. novembra 2014, roč. 24, č. 45.
  článok

  článok