Výsledky vyhľadávania

 1. KLENKA, Michal. Major Incidents That Shaped Aviation Security. - registrovaný: Web of Science. In Journal of Transportation Security. - New York : Springer-Verlag. ISSN 1938-7741, 2019, vol. 12, no. 1-2, pp. 39-56.
  článok

  článok

 2. NOVOTNÝ, Radek. Na inventury se v Česku chystají drony. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 5, s. VIII-IX.
  článok

  článok

 3. SMRČKA, František. Možnosti využití dronů v cestovním ruchu. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2018. ISSN 1804-252X, 2018, roč. 9, č. 2, s. 54-62.
  článok

  článok

 4. POLÁČEK, Marian. Dron s kamerou ako (problematický) nástroj na prezentáciu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 43-47 CD-ROM.
  článok

  článok

 5. KVAŠŇÁK, Lukáš. AeroMobil má nový model aj investora, no prišiel o kľúčového človeka. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 20-23.
  článok

  článok

 6. Vývoj robíme za zlomok ceny, ako je bežné. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 20. apríla 2017, roč. 27, č. 16, s. 24-25.
  článok

  článok

 7. KVAŠŇÁK, Lukáš. Nový vietor pre AeroMobil a spol. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 23. februára 2017, roč. 27, č. 8, s. 18-21.
  článok

  článok

 8. KLENKA, Michal. Legal aspects of targeted killing using drones. In Revista Moldoveneascã de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Kišinev : RMDIRI, 2017. ISSN 1857-1999, 2017, vol. 12, nr. 1, s. 128-141 online.
  článok

  článok

 9. DANESHJO, Naqibullah et al. Quality management maintenance of air traffic. - Registrovaný: Scopus. In MM (Modern Machinery) : Science Journal. - Prague : MM Publishing. ISSN 1805-0476, 2017, no. June, pp. 1845-1850. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok

 10. DIETRICH, Christian - DANESHJO, Naqibullah - DANISHJOO, Mirwajs. Failure prevention in maintenance services and logistics. - Registrovaný: Scopus. In MM (Modern Machinery) : Science Journal. - Prague : MM Publishing. ISSN 1805-0476, 2017, no. June, pp. 1838-1844. VEGA 1/0936/15, VEGA 1/0251/17.
  článok

  článok