Výsledky vyhľadávania

 1. DANESHJO, Naqibullah - MAREŠ, Albert - DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Solving the Spatial Relationships in Manufacturing Systems. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in Science and Technology Research Journal. - Lublin : Lublin University of Technology. ISSN 2299-8624, 2020, vol 14, no. 2, pp. 120-130 online. KEGA 026EU-4/2018, VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 2. MALEGA, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Production Line Automation Project Based of FMEA Method. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In MM (Modern Machinery) : Science Journal. - Prague : MM Publishing. ISSN 1805-0476, 2020, no. June, pp. 3912-3917 online. KEGA 032EU-4/2020.
  článok

  článok

 3. DANESHJO, Naqibullah - MALEGA, Peter. Improvement Project of Production Line Using Automation. - Registrovaný: Web of Science. In Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8333, 2020, vol. 9, no. 3, pp. 1003-1010 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 002TUKE-4/2020.
  článok

  článok

 4. KUDLOVÁ, Zuzana. Finančné a nefinančné faktory ovplyvňujúce rozhodovanie využitia výrobných liniek. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 63-76 online.
  článok

  článok

 5. PORUBANOVÁ, Klaudia - BIELA, Alexandra. Zvýšenie efektivity strojového zariadenia výrobnej linky. In IT Governance a jeho vplyv na konkurencieschopnosť podnikov v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4662-1, s. 84-95 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 6. MARIANYI, Peter. Zoberú roboty prácu ľuďom? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 54-55.
  článok

  článok

 7. MARIANYI, Peter. Stroje budúcnosti prichádzajú. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 5, s. 52-53.
  článok

  článok

 8. MARIANYI, Peter. Automatizácia je život v pohybe. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 40-41.
  článok

  článok

 9. MARIANYI, Peter. Náhradné dielce: rozdeľuj a panuj. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 1-2, s. 42-43.
  článok

  článok

 10. LOVÍŠKOVÁ, Jana - TRÖMNER, Marc. Progresívne metódy vyvažovania výrobných liniek. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2013. ISSN 1336-7773, 2013, č. 2, s. 37-40.
  článok

  článok