Výsledky vyhľadávania

 1. RICHNÁK, Patrik. The Use of Progressive Technologies in Logistics of Slovak Automotive Enterprises. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2021. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 2. SZMRECSÁNYI, Tomáš. Špecifikom automobilového odvetvia je komplexnosť. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2020. ISSN 1214-4827, júl-september, roč. 16, č. 84, (2020.
  článok

  článok

 3. RICHNÁK, Patrik - FRANKOVÁ, Dominika. Analytický pohľad na logistické technológie. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 483-492 online. VEGA 1/0375/20 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok

 4. RAKOVSKÁ, Júlia. The Impact of Digitization and Automation of Production on the Role of the Workforce in Companies in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. 1-7 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 5. GUBOVÁ, Klaudia. Changes in Corporate Logistics in the Slovak Wood Processing Industry. - Registrovaný: Scopus. In Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy. International Scientic Conference WoodEMA 2020. Sustainability of Forest-Based Industries in the Global Economy : Proceedings of Scientific Papers. - Zagreb : WoodEMA, i.a., 2020. ISBN 978-953-57822-8-5, pp. 239-243 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 6. RICHNÁK, Patrik - RUŽIČKA, Tomáš - ŠVEJDOVÁ, Natália. Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-19-104-00 : doba riešenia projektu - rok 2019. Posudzovatelia: Daniela Sivašová, Pavol Molnár. 1. vydanie. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky, 2019. 81 s. I-19-104-00.
 7. ROMANOVÁ, Anita et al. Application of Modern Information Technology in Innovation of Business Logistic Processes. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, pp. 245-248 online. VEGA 1/0436/17, I-19-104-00.
  článok

  článok

 8. DUPAĽ, Andrej - MELICH, Pavel. Súčasné prístupy k meraniu výkonnosti integrovaného logistického reťazca v podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 33-47 online. I-18-105-00.
  článok

  článok

 9. Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : zborník vedeckých statí. Redakčné a zostaviteľské práce: Patrik Richnák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 84 s. [6,55 AH]. I-18-102-00. ISBN 978-80-225-4539-6.
 10. RICHNÁK, Patrik - RUŽIČKA, Tomáš - KUCHTA, Martin. Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : správa o výsledkoch riešenia projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, č. I-18-102-00 : doba riešenia rok 2018. Posudzovatelia: Ivan Brezina, Pavol Molnár. Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra manažmentu výroby a logistiky, 2018. 68 s. I-18-102-00.