Výsledky vyhľadávania

 1. ROMANOVÁ, Anita et al. Application of Modern Information Technology in Innovation of Business Logistic Processes. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 245-248 online. VEGA 1/0436/17, I-19-104-00.
  článok

  článok

 2. Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline. 2x ročne. Dostupné na : <https://fpedas.uniza.sk/~ke/vedecky-casopis-peam> ISSN 1336-5878.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. SCHROEDER, Roger G. - GOLDSTEIN, Susan Meyer. Operations management in the supply chain : decisions and cases. 7th ed., international student ed. New York : McGraw-Hill Education, 2018. xxi, 500 s. ISBN 978-1-260-08346-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. JANKOVÁ, Nikoleta. Robot chráni človeka pred jeho vlastnými chybami. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 44-45.
  článok

  článok

 5. DUPAĽ, Andrej - MELICH, Pavel. Súčasné prístupy k meraniu výkonnosti integrovaného logistického reťazca v podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 33-47 online. I-18-105-00.
  článok

  článok

 6. RICHNÁK, Patrik. The Impact of Globalization on the Development of Modern Concepts in Business Logistics. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 1, s. 20-25 online. I-18-102-00.
  článok

  článok

 7. PATKA, Jaroslav et al. Metodika optimalizácie internej podnikovej logistiky. In ProIN : productivity and innovation. - Žilina : CEIT, 2018. ISSN 1339-2271, 2018, roč. 19, č. 2, s. 29-33.
  článok

  článok

 8. JANKOVÁ, Nikoleta. Pohyb vo firme ovládnu digitálne dáta. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2018. ISSN 1336-9857, 2018, č. 10, s. 20-22.
  článok

  článok

 9. RICHNÁK, Patrik. The Impact of Digitalization on the Development of Modern Concepts in Business Logistics. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 4, s. 4-14 online. I-18-102-00.
  článok

  článok

 10. RICHNÁK, Patrik - PORUBANOVÁ, Klaudia. Modern Trends in Business Logistics : Corporate Logistics in the 21st Century. Reviewers: Andrej Dupaľ, Peter Markovič ... [et al.]. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 133 s. [8,02 AH]. I-18-102-00. ISBN 978-80-7598-183-7. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]