Výsledky vyhľadávania

 1. RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia. Green and Reverse Logistics in Conditions of Sustainable Development in Enterprises in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Sustainability : [International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability]. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2021, vol. 13, no. 2, pp. 1-23 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 2. KUSÁ, Alena et al. ECO-ECO Recycling Models and Application of Their Principles into the Circular Economy. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Acta Polytechnica Hungarica : Journal of Applied Sciences. - Budapest : Budapest University of Technology and Economics. ISSN 1785-8860, 2020, vol. 17, no. 9, pp. 85-107 online. VEGA 1/0078/18.
  článok

  článok

 3. DUPAĽ, Andrej. Era of Expressions With Adjective Green, Reverse and Lean in Genesis of Production Development Management and Logistics. In New Trends in Production Management and Logistics : Reviewed Collection of Scientific Papers. - Krakov : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2020. ISBN 978-83-8111-196-6, pp. 61-76 CD-ROM. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok

 4. LOGIC 2019. Logistics International Conference. LOGIC 2019 : Proceedings of the 4th Logistics International Conference, 23-25 May 2019, (Belgrade, Serbia). 1st Edition. Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineeiring, 2019. 334 s. online. ISBN 978–86–7395–402–8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. SKOTÁK, Jaroslav. Zpětnou logistiku vylepší standardizace. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 12, s. 40-43.
  článok

  článok

 6. NOVOTNÝ, Radek. O prodeji často rozhoduje zpětná logistika. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 28-31.
  článok

  článok

 7. BOOROVÁ, Brigita. Reverzná a zelená logistika – čo majú spoločné. In Implementácia moderných koncepcií v podnikovej logistike na Slovensku v ére digitálnej technológie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4539-6, s. 25-32.
  článok

  článok

 8. BREZOVSKÝ, Jozef. Spätná logistika: rastúci záujem spotrebiteľov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], január-február 2017, roč. 12, č. 64, s. 16-17.
  článok

  článok

 9. LE MOIGNE, Rémy. Supply chain management : achat, production, logistique, transport, vente. 2e éd. Paris : Dunod, 2017. 363 s. Management/Leadership. ISBN 978-2-10-075997-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. FAŠIANG, Tomáš - GEŽÍK, Pavel. Uplatnenie princípov reverznej logistiky v procese spotrebiteľského správania. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 32-37 CD-ROM. VEGA 1/0245/15, VEGA 1/0283/15.
  článok

  článok