Výsledky vyhľadávania

 1. LOGIC 2019. Logistics International Conference. LOGIC 2019 : Proceedings of the 4th Logistics International Conference, 23-25 May 2019, (Belgrade, Serbia). 1st Edition. Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineeiring, 2019. 334 s. online. ISBN 978–86–7395–402–8.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. SKOTÁK, Jaroslav. Zpětnou logistiku vylepší standardizace. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 12, s. 40-43.
  článok

  článok

 3. NOVOTNÝ, Radek. O prodeji často rozhoduje zpětná logistika. In Logistika. - Praha : Economia, 2018. ISSN 1211-0957, 2018, roč. 24, č. 6, s. 28-31.
  článok

  článok

 4. BREZOVSKÝ, Jozef. Spätná logistika: rastúci záujem spotrebiteľov. In Systémy logistiky. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2017. ISSN [nemá], január-február 2017, roč. 12, č. 64, s. 16-17.
  článok

  článok

 5. KOTORA, Bohumír. Rozdíly v doručování B2B a B2C se stírají. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 3, s. 20-23.
  článok

  článok

 6. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. Zostavovateľ: Brian König ; web editor: Martin Lukáčik. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. CD-ROM [181 s., 11,13 AH]. ISBN 978-80-225-4392-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. FAŠIANG, Tomáš - GEŽÍK, Pavel. Uplatnenie princípov reverznej logistiky v procese spotrebiteľského správania. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 32-37 CD-ROM. VEGA 1/0245/15, VEGA 1/0283/15.
  článok

  článok

 8. LE MOIGNE, Rémy. Supply chain management : achat, production, logistique, transport, vente. 2e éd. Paris : Dunod, 2017. 363 s. Management/Leadership. ISBN 978-2-10-075997-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. Logistics International Conference LOGIC 2017. International conference. Proceedings of the 3rd Logistics International Conference : Belgrade, Serbia, 25. - 27. may 2017 [elektronický zdroj]. 1st ed. Belgrade : Faculty of Transport and Traffic Engineeiring University of Belgrade, 2017. online [283 s.]. ISBN 978-86-7395-373-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. DUPAĽ, Andrej - RICHNÁK, Patrik. Vybrané trendy a koncepcie v procesnej orientácii podnikovej logistiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 8-19 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok