Výsledky vyhľadávania

 1. SVOBODA, František - HEYOVÁ, Sabina. Kapitoly z dějin nejoblíbenější daně. In Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Praha : Newton College, 2021. ISSN 1801-7118, 2021, roč. 17, č. 1, s. 23-34.
  článok

  článok

 2. KORDOŠOVÁ, Alena. Institution of Beneficial Lottery. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Slapy, 8.-10. září 2020. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2020. ISBN 978-80-245-2387-3, s. 69-73.
  článok

  článok

 3. VANKOVÁ, Lucia. Príjmy zdaňované daňou vyberanou zrážkou. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1335-7034, 2018, roč. 23, č. 6, s. 11-26.
  článok

  článok

 4. KORDOŠOVÁ, Alena. Charitatívna lotéria a charitatívna reklama v neziskových účtovných jednotkách. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 183-190 online.
  článok

  článok

 5. LYÓCSA, Štefan - VÝROST, Tomáš. To Bet or Not to Bet: A Reality Check for Tennis Betting Market Efficiency. In Applied Economics. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4283, 2018, vol. 50, no. 20, pp. 2251-2272 online. VEGA 1/0392/15, VEGA 1/0406/17, APVV-14-0357.
  článok

  článok

 6. BAUMÖHL, Eduard - VÝROSTOVÁ, Eva. Do people gamble more in good times? Evidence from 27 European countries. In Applied Economics Letters. - London : Taylor & Francis. ISSN 1466-4291, 2017, vol. 24, no. 18, pp. 1311-1314.
  článok

  článok

 7. BAUMÖHL, Eduard - VÝROSTOVÁ, Eva. Do people gamble more in good times? Evidence from 27 European countries. In MPRA Working Paper. - Germany : University Library of Munich, 2016, 2016, no. 75013, pp. 1-9 online. VEGA 1/0402/15.
  článok

  článok

 8. ORAVCOVÁ, Martina. Ceny a výhry z daňového hľadiska. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 12-13, s. 71-91.
  článok

  článok

 9. BURÁK, Emil. Daňovo pragmaticky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 4, s. 22-34.
  článok

  článok

 10. ORAVCOVÁ, Martina. Ceny a výhry z daňového hľadiska. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1336-426X, 2016, roč. 13, č. 7, s. 2-14.
  článok

  článok