Výsledky vyhľadávania

 1. NOVOTNÁ, Ľudmila. Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 3, s. 215-227.
  článok

  článok


 2. Stav zákaziek a finančné ukazovatele stavebných podnikov SR za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [17 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 3. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2016 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [82 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. TUMPACH, Miloš. Preklasifikovanie investičných nehnuteľností podľa novely IAS 40. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2017. ISSN 1335-2024, 2017, roč. 25, č. 2, s. 23-24.
  článok

  článok


 5. Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2017 [elektronický zdroj]. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. online [65 s.]. Odvetvové štatistiky.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 6. SIMONIDESOVÁ, Jana - LUKÁČ, Jozef. Daňové odpisy v zmysle zmien zákona. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 56-62. PMVP I-17-105-00.
  článok

  článok


 7. LUKÁČ, Jozef. Využitie účtovných odpisov na odpisovanie dlhodobého majetku. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2017. ISSN 1335-9746, 2017, roč. 16, č. 1, s. 122-127. PMVP 1-17-105-00.
  článok

  článok


 8. ŠRÁMKOVÁ, Alice - KŘIVÁNKOVÁ, Martina. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. 7. aktual. vyd. Praha : Institut certifikace účetních, 2017. 334 s. Vzdělávání účetní profese v ČR. ISBN 978-80-87985-10-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. VANKOVÁ, Lucia. Vstupná cena hmotného majetku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. ISSN 1335-7034, 2017, roč. 22, č. 1, s. 51-62.
  článok

  článok


 10. KOVALČÍKOVÁ, Antónia - KORDOŠOVÁ, Alena. Účtovníctvo rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií : príklady a úlohy. Recenzenti: Jaromír Novák, Irena Zakharová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 234 s. [11,17 AH]. ISBN 978-80-225-4416-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 7, prezenčne 3]