Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 535  
Vaša otázka: Heslá = "majetok nehmotný"
 1. CVEČKOVÁ, Mária. Seriál pre začínajúcich alebo menej skúsených účtovníkov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2022. ISSN 1336-426X, 2022, roč.19, č. 2, s. 43-52.
  článok

  článok

 2. MÁZIKOVÁ, Katarína - MATEÁŠOVÁ, Martina - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Účtovníctvo podnikateľských subjektov I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzenti: Zuzana Juhászová, Lucia Krchňavá. 3. prepracované a aktualizované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. 253 s. ISBN 978-80-571-0461-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 14, prezenčne 2]
 3. KOLEMBUS, Anton. Osobitné postupy uplatňovania odpisov do daňových výdavkov (2. časť). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2022. ISSN 1335-2024, 2022, roč. 30, č. 4, s. 8-13.
  článok

  článok

 4. SAULĪTE, Linda - ŠČEULOVS, Deniss - POLLÁK, František. The Media Brand Theoretical Framework. In Encyclopedia : Scholarly Community. - Basel : MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), 2022, pp. [1-13] online.
  článok

  článok

 5. BRNOVÁ, Miroslava. Daňové ocenenie obchodného majetku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISSN 1335-7034, 2022, roč. 27, č. 7-8, s. 2-14.
  článok

  článok

 6. BRNOVÁ, Miroslava. Softvér z hľadiska dane z príjmov. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 7-8, s. 68-73.
  článok

  článok

 7. NOVOTNÁ, Ľudmila. Náklady na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 10, s. 50-57.
  článok

  článok

 8. STRÄHLOVÁ, Jarmila. Čo musíte evidovať v daňovej evidencii v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 10, s. 42-50.
  článok

  článok

 9. BRNOVÁ, Miroslava. Darovanie z pohľadu zákona o dani z príjmov. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2021. ISSN 1336-426X, 2021, roč. 18, č. 10, s. 30-37.
  článok

  článok

 10. KOLEMBUS, Anton. Softvér - účtovanie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2021. ISSN 1335-2024, 2021, roč. 29, č. 4, s. 12-22.
  článok

  článok