Výsledky vyhľadávania

 1. MARYGANOVA, Jelena Aleksandrovna - ŠAPIRO, Sergej Aleksandrovič. Makroekonomika : ekspress-kurs : [učebnoje posobije]. Moskva : KNORUS, 295 s. grafy, slovník, tab. Bakalavrijat. ISBN 978-5-406-04023-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 2. CZESANÝ, Slavoj. Neočekávaně silný ekonomický růst podpořený makroekonomickou rovnováhou. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2018. ISSN 1212-4273, 2018, roč. 25, č. 1, s. 26-28.
  článok

  článok


 3. Hradec Economic Days 2018 : Production Economics in the Context of Industry 4.0. International Scientific Conference. Hradec Economic Days : Double-Blind Peer-Reviewed Proceedings Part I. of the International Scientific Conference : January 30-31, 2018, Hradec Králové, Czech Republic [elektronický zdroj]. Vol. 8 (1). 1st edition. Hradec Králové : University of Hradec Králové, 2018. online [592 s.]. ISBN 978-80-7435-700-8. ISSN 2464-6067.
  elektronická kniha

  elektronická kniha


 4. Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Registrovaný v Current Contents Connect, Registrovaný vo Web of Science, Registrovaný v SCOPUS, Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV. 10x ročne. ISSN 0013-3035. Dostupné na : http://www.ekonom.sav.sk/sk/casopis
  časopis

  časopis


 5. 5.Ekonom

  Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1210-0714. Dostupné na : http://www.ekonom.ihned.cz/
  časopis

  časopis


 6. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Business cycles in European post-communist countries. - Registrovaný: Scopus. In Contemporary economics [elektronický zdroj]. - Warsaw : University of finance and management in Warsaw, 2017. ISSN 2300-8814, 2017, vol. 11, no. 2, pp. 171-186 online. VEGA 1/0444/15.
  článok

  článok


 7. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna - PŘÍVARA, Andrej. The Microeconomic and macroeconomic contexts of remittances. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 286-287. VEGA 1/0014/16.
  článok

  článok


 8. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2017. 1/2017. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 91 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 9. Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2016. 4/2016. Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. 95 s. Súborné publikácie. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. PROCHÁZKA, Petr. Střípky z Eurofi - Talinn 2017. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 34-37.
  článok

  článok