Výsledky vyhľadávania

 1. LITOMERICKÝ, Juraj. Makromarketing cestovného ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 120 s. [6,356 AH]. ISBN 978-80-225-3146-7. [Počet ex. : 11, z toho voľných 7, prezenčne 4]
 2. TADAJEWSKI, Mark - BROWNLIE, Douglas. Critical marketing : contemporary issues in marketing. Chichester : John Wiley & Sohn, Ltd., 2008. 401 s. ISBN 978-0-470-51198-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. HASPROVÁ, Mária - ŽÁK, Štefan. Analýza marketingového makroprostredia miest a obcí v Slovenskej republike. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Cranium, 2005. ISSN 1336-1732, december 2005, roč. 4, č. 4, s. 55-64.
  článok

  článok

 4. HANULÁKOVÁ, Eva. Marketingové prostredie firmy : ako sa vyhnúť rizikám a využiť príležitosti trhu. In Obchodné listy : mesačník pre úspešný predaj. - Bratislava : PEREXIS, 1999, Júl-august 1999, roč. 6, č. 7-8, s. 8-9.
  článok

  článok

 5. System informacji marketingowej a decyzje rynkowe przedsiebiorstwa : wybrane problemy. Katowice : Wydawnictwo Uczelniane, 1998. 126 s. Studia Ekonomiczne, 2. ISBN 83-87265-88-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. KULHAVY, Ernest. Skici k marketingu. [Z něm. prel.] Gustav Tomek. 1. vyd. Praha : Victoria Publ., 1993. 140 s. ISBN 80-85605-61-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 7. ASSAEL, Henry. Marketing management : strategy and action. Boston : Kent Publishing Company, 1985. 750 s. ISBN 0-534-04788-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]