Výsledky vyhľadávania

 1. KVARDA, František. DPH a inflácia vyháňa našincov k susedom. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 1, s. 12-15.
  článok

  článok

 2. ALENOVÁ, Gabriela. Za lacno zatiaľ nenakúpime. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2022. ISSN 1335-2008, 2022, roč. 27, č. 2, s. 10-11.
  článok

  článok

 3. KORYTINOVÁ, Kristína. Changes in the Density and Location of Supermarkets in Bratislava. In EDAMBA 2021 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4930-1, pp. 246-254 online. VEGA 1/0012/22.
  článok

  článok

 4. FRANCOVÁ, Zuzana. Maloobchod ako súčasť obchodu so spotrebným tovarom. Recenzovali: Zdenka Musová, Peter Drábik. 1. vydání. Zlín : Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2022. 136 s. [5,44 AH]. ISBN 978-80-88356-11-0.
 5. UITZ, Thomas Oliver - JANČÍKOVÁ, Eva. Analyzing Service Failures When Shopping for Supplements Online Among College Students. - Registrovaný: Web of Science. In Management : Journal of Contemporary Management Issues. - Split : Ekonomski fakultet. ISSN 1846-3363, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 17-30 online.
  článok

  článok

 6. RABATINOVÁ, Marcela. Súčasný vývoj e-commerce v Európe v kontexte pandémie Covid-19. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2021 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4811-3, s. [1-8] online. VEGA č. 1/0779/19 (50%), APVV-20-0338 (30%), APVV-15-0322 (20%).
  článok

  článok

 7. KOTLEBOVÁ, Eva. Analýza vybraných ukazovateľov podnikov na Slovensku zaoberajúcich sa činnosťami s predpokladom výrazných zmien v dôsledku pandémie koronavírusu. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 21-38 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 8. KORYTINOVÁ, Kristína. Food Retail From the Perspective of the Young Generation Z. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 4, s. 233-241 online.
  článok

  článok

 9. GEŽÍK, Pavel. Monitorovanie smeru pohľadu zákazníka v maloobchode ako podklad pre rozhodovanie sa predajcu. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4885-4, s. 44-50 online. VEGA 1/0427/20.
  článok

  článok

 10. PETRÁŠOVÁ, Michaela. Obchodníci sa pripravujú na rast. In Obchod : marketing, retail, FMCG. - Bratislava : MAFRA, 2021. ISSN 1335-2008, 2021, roč. 26, č. 1, s. 20-22.
  článok

  článok