Výsledky vyhľadávania

 1. SISÁK, Ľuboslav. Prieniky manželského majetkového spoločenstva a vecných práv v medzinárodnom práve súkromnom. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 1, s. 24-31.
  článok

  článok

 2. KRAJČI, Milan. Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 3, s. 90-97.
  článok

  článok

 3. ŠPROCHA, Branislav - DŽAMBAZOVIČ, Roman. Kto s kým vstupuje do manželstva na Slovensku? K niektorým aspektom výberu manželského partnera v rokoch 1992 - 2018. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2020. ISSN 0049-1225, 2020, roč. 52, č. 4, s. 374-402.
  článok

  článok

 4. ŠPROCHA, Branislav. Transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku optikou tabuliek života. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2020. ISSN 1210-1095, 2020, roč. 30, č. 4, s. 13-37.
  článok

  článok

 5. ŠORL, Robert. Na čas po rozvode. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 4, s. 126-144.
  článok

  článok

 6. KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Nezdaniteľná časť na manžela/manželku. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2020. ISSN 1335-2024, 2020, roč. 28, č. 11, s. 31-37 online. VEGA 1/0517/20.
  článok

  článok

 7. RABATINOVÁ, Marcela. Daňový bonus v praxi v roku 2020. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1335-7034, 2020, roč. 25, č. 10, s. 4-17.
  článok

  článok

 8. Štátne pôžičky mladomanželov na Slovensku nenadchli. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 10, s. 44-45.
  článok

  článok

 9. SIEBERT, Arvid - SOMMER, Josef - GRÜN, Karin. Nachfolge im Mittelstand Steuerliche und Rechtliche Optimierung : mit Übersichten, Beispielen und Mustervorlagen. Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2019. 203 s. ISBN 978-3-503-18893-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 10. MITRINGOVÁ, Jaroslava. Daňovník dane z nehnuteľností po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozvodom. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-0197, 2018, roč. 13, č. 6, s. 1-2.
  článok

  článok