Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 121  
Vaša otázka: Heslá = "manželstvo"
 1. ŠPROCHA, Branislav. Sobášnosť slobodných na Slovensku v pandemickom roku 2020. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 2, s. 3-18.
  článok

  článok

 2. ŠPROCHA, Branislav. Pokračujúca transformácia sobášnosti slobodných na Slovensku v longitudinálnom pohľade. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2022. ISSN 1339-6854, 2022, roč. 32, č. 3, s. 3-23.
  článok

  článok

 3. PAVELKOVÁ, Bronislava. Náhrada trov konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 3, s. 82-87.
  článok

  článok

 4. PAVELKOVÁ, Bronislava. Výška súdneho poplatku v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1339-8652, 2022, roč. 8, č. 4, s. 116-121.
  článok

  článok

 5. ŠPROCHA, Branislav. The Continuing Transformation of Nuptiality and Divorce in Czechia and Slovakia after 1989 in a Cohort Perspective. In Demografie : revue pro výzkum populačního vývoje. - Praha : Český statistický úřad, 2021. ISSN 1805-2991, 2021, roč. 63, č. 2, s. 91-104.
  článok

  článok

 6. ŠPROCHA, Branislav - TIŠLIAR, Pavol. Niektoré aspekty nemanželskej plodnosti a detí narodených mimo manželstva na Slovensku. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021. ISSN 0049-1225, 2021, roč. 53, č. 4, s. 339-376.
  článok

  článok

 7. KELLER, Konstantin. A Few Remarks on the Common Matrimonial Property Regime of the Community of Surplus: German-French Case. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2021. ISSN 2454-0145, 2021, vol. 13, no. 1, pp. 61-65.
  článok

  článok

 8. SIVAŠOVÁ, Daniela. Generácie z pohľadu demografie podnikov. In Vplyv krízy COVID-19 na demografiu podnikov a zamestnanosť v SR a EÚ : zborník vedeckých statí k projektu VEGA 1/0561/21. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4883-0, s. 49-64 online. VEGA 1/0561/21.
  článok

  článok

 9. SISÁK, Ľuboslav. Prieniky manželského majetkového spoločenstva a vecných práv v medzinárodnom práve súkromnom. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 1, s. 24-31.
  článok

  článok

 10. KRAJČI, Milan. Obchodný podiel a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2020. ISSN 1339-8652, 2020, roč. 6, č. 3, s. 90-97.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.