Výsledky vyhľadávania

 1. BURGER, Ivan. Keď výkonnosť trpí: s akým časovým rádiusom pracujete? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2016. ISSN 1335-1729, 3/2016, roč. 21, zoš. 82, s. 24-26.
  článok

  článok


 2. Časový manažment: Viac času cez multitasking? In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 2-5.
  článok

  článok


 3. ŠUKALOVÁ, Viera. Faktor času v práci manažéra. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X, 2017, roč. 12, č. 6, s. 72-76.
  článok

  článok


 4. BOBÁŇ, Václav. Taktika je jasná: vytvoriť si "externý mozog". In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 1-2, s. 44-45.
  článok

  článok


 5. HANISCH, Horst. Soft Skills-Knigge 2100 : soziale Kompetenz, Persönlichkeit, Selbstmanagement. Norderstedt : Books on Demand, 2017. 324 s. ISBN 978-3-7431-9708-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. Recenzovali: Miroslav Grznár, Miroslav Majtán. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 143 s. [7,8 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-263-1365-6.

 7. ZÁBORSKÝ, Ján - TVARDZÍK, Jozef. Ako sa nezblázniť z práce. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2016. ISSN 1335-0684, 21. júla 2016, roč. 26, č. 29-30, s. 10-14.
  článok

  článok


 8. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Uplatňovanie moderných trendov v manažmente v podnikoch na Slovensku. In Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých statí z riešenia III. etapy grantového projektu VEGA MŠ SR a SAV č. 1/0316/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4314-9, s. 17-29. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok


 9. SLANINKOVÁ, Katarína. Časový manažment na pracovisku. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-0448, 2016, roč. 10, č. 10-11, s. 102-103.
  článok

  článok


 10. CSONGÁR, Katarína. Firemný odšťavovač! : z čoho vyplýva stres a ako udržať naše produktívne zdroje trvale fit? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1339-2433, 2016, roč. 8, č. 6-7, s. 54-55.
  článok

  článok