Výsledky vyhľadávania

  1. PLCHOVÁ, Jana. Meranie entropie vo firme ako východisko pre diagnostiku jej stavu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 71-75. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
    článok

    článok

  2. KOPČAJ, Andrej - POLAKOVIČ, Ľuboš. Špirálový manažment. In Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja : rozvoj Slovenska v kontexte európskych vývojových trendov. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-89143-69-6, s. 230-246.
    článok

    článok