Výsledky vyhľadávania

 1. KARKALÍKOVÁ, Marta. Ekodizajn ako súčasť manažérstva environmentu. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 46-53 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 2. HLAVATÝ, Ivan - LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Systémy manažérstva environmentu ako významný spoločenský prínos. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 13-24 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. PETROVÁ, Eva. Otázka vplyvu klimatickej zmeny na podnikanie v slovenskom podnikateľskom prostredí. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 3, s. [1-13].
  článok

  článok

 4. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable : International Scientific Journal [elektronický zdroj]. - Spracovnaý v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra. 2x ročne. Dostupné na : <http://vua.uniag.sk/journal> ISSN 1339-3367.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 5. PETERA, Petr - WAGNER, Jaroslav - PAKŠIOVÁ, Renáta. Sustainability Management in Czech and Slovak Companies. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. - Linz : TRAUNER Verlag, 2020. ISBN 978-3-99062-958-1, pp. 343-352 online. F1/25/2018.
  článok

  článok

 6. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter - DANESHJO, Naqibullah. Environmentálne manažérstvo v odpadovom hospodárstve. Recenzenti: Ondrej Hronec, Miroslav Badida. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 218 s. [10,9 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-971555-8-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 7. ORESKÝ, Milan. Východiská podnikateľských modelov pre cirkulárnu ekonomiku. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 71-92 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 8. DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Ľubica - KISSOVÁ, Jana. Environmental Managerial Accounting in the Supportive Position for the Consumer Protection. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 6-21 online. VEGA 1/0569/18, KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter. Udržateľný rozvoj a environment. Recenzenti: Ondrej Hronec, Malgorzata Agnieszka Jarossová. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 146 s. [5,38 AH]. KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-973836-1-9.
 10. NAŠČÁKOVÁ, Jana et al. Udržateľné systémy energetického manažérstva. Recenzenti: Jozef Mihok, Jana Müllerová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 170 s. [8,5 AH]. KEGA 026EU-4/2018, KEGA 032EU-4/2020. ISBN 978-80-973836-0-2.