Výsledky vyhľadávania

 1. DALCI, Ilhan et al. The Moderating Impact of Firm Size on the Relationship between Working Capital Management and Profitability. In Prague Economic Papers : a Bimonthly Journal of Economic Theory and Policy. - Prague : University of Economics, 2019. ISSN 1210-0455, 2019, vol. 28, no. 3, pp. 296-312.
  článok

  článok

 2. Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Spracovaný v EKO-INDEX. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela. 2x ročne. ISSN 1336-8818
  časopis

  časopis

 3. TYMCHUK, Svitlana - NESCHADYM, Liudmyla. Financial Mechanisms of Regulation of the Development of Tourism Industry in Ukraine. In Journal of Management and Business : Research and Practice. - Prešov : Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity, 2018. ISSN 1338-0494, 2018, vol. 10, no. 2, s. 28-43.
  článok

  článok

 4. NIŽNÍKOVÁ, Zuzana et al. Transition from Functional to Process Management of the Selected Company. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 371-375. I-17-105-00.
  článok

  článok

 5. MATEÁŠOVÁ, Martina - MELUCHOVÁ, Jitka. Shared Services Centers and Their Task at Enterprise Financial Management. In Marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017). International scientific conference. New trends in process control and production management : proceedings of the international conference on marketing management, trade, financial and social aspects of business (MTS 2017), 18-20 may, 2017, Košice, Slovak Republic and Tarnobrzeg, Poland. - Leiden : CRC Press/Balkema, 2018. ISBN 978-1-138-05885-9, pp. 333-336.
  článok

  článok

 6. BELÁS, Jaroslav et al. Firemní management. Recenzenti: Tomáš Klieštik, Elena Fetisovová, Luboš Smrčka. [1. vydání]. Žilina : GEORG, 2018. 288 s. [24,5 AH]. ISBN 978-80-8154-222-0.
 7. ŠELIGOVÁ, Markéta. The Impact of Selected Financial Indicators Related to the Structure of Funding Sources on Corporate Liquidity in Energy Sector in the Czech Republic and Slovak Republic. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 223-234.
  článok

  článok

 8. FRÝD, Lukáš. Asymetrie během finančních krizí: asymetrická volatilita převyšuje důležitost asymetrické korelace. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2018. ISSN 0032-3233, 2018, roč. 66, č. 3, s. 302-329.
  článok

  článok

 9. NIKOLAY, Zimin E. et al. Multiplicative Model of Return on Assets In Evaluation of Company’s Financial Security. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISSN 2464-6733, 2018, vol. 8, no. 1, pp. 17-24.
  článok

  článok

 10. KRIŠTOFÍK, Peter - ŠLAMPIAKOVÁ, Lea. Vývoj a aktuálne trendy treasury manažmentu. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 1335-7069, 2018, roč. 19, č. 2, s. 166-174.
  článok

  článok