Výsledky vyhľadávania

 1. BOLEK, Vladimír et al. Factors Determining the Achievement of IS/IT Benefits: an Empirical Study in the Slovak Republic. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In European Journal of International Management. - Geneve : Inderscience Enterprises Limited. ISSN 1751-6765, 2021, vol. 15, no. 1, pp. 27-45 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 2. BELÁŇOVÁ, Benita - HAMRANOVÁ, Anna. Implementation of Social Media in ITSM Processes. In 37th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2021. ISBN 978-0-9998551-6-4, pp. 2277-2285 online. VEGA 1/0388/20 (50%), VEGA 1/309/18 (50%).
  článok

  článok

 3. IDIMT-2020. Digitalized Economy, Society and Information Management. IDIMT-2020: Digitalized Economy, Society and Information Management : 28th Interdisciplinary Information Management Talks. 1st Edition. Linz : TRAUNER Verlag, 2020. online 497 s. Schriftenreihe Informatik, 49. ISBN 978-3-99062-958-1.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 4. HAMRANOVÁ, Anna - BELÁŇOVÁ, Benita - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Vybrané aspekty riadenia podnikových údajov a informácií na Slovensku. - Registrovaný: ERIH PLUS - ERIH. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 3, s. 93-109 online. VEGA 1/0309/18 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok

 5. HAMRANOVÁ, Anna - BELÁŇOVÁ, Benita - TÖRÖKOVÁ, Anikó. Informačný manažment v podnikoch na Slovensku. In COMPETITION. Proceedings of the 12th Annual International Scientific Conference COMPETITION. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2020. ISBN 978-80-88064-52-7, pp. 104-115 online. VEGA 1/0309/18 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok

 6. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Štandardizované rámce riadenia podnikovej informatiky a možnosti ich aplikovania v podnikovej praxi. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 2454-1028, 2019, roč. 16, č. 3, s. 9-20 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 7. TÖRÖKOVÁ, Anikó. IT Governance ako súčasť digitálnej transformácie. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 573-585 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 8. DUPAĽ, Andrej. Charakterové vlastnosti (dimenzia) súčasnej automatizácie a digitalizácie výrobných a logistických procesov v rozvoji podnikov. In Nová dimenzia logistiky v štvrtej priemyselnej revolúcii v podnikoch na Slovensku : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4649-2, s. 35-40 online.
  článok

  článok

 9. ROMANOVÁ, Anita - ŠVEJDOVÁ, Natália. It governance a riadenie bezpečnosti IS/IT v podnikoch. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 907-917 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 10. DUGAS, Jaroslav et al. Information Management. In New Trends in Process Control Management. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4161-8, pp. 73-94 [1,96 AH].
  článok

  článok