Výsledky vyhľadávania

 1. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Modern Trends in Business Management in the Light of Globalization. In Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences 2020 : The 20th International Scientific Conference. - Žilina : University of Žilina, 2021. ISSN 2261-2424, pp. 1-9 online. I-20-103-00 (50%), VEGA 1/0017/20 (50%).
  článok

  článok

 2. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Customer Relationship Management As a Tool for Innovative Management. In Inovácie a inovačný potenciál v podmienkach nových manažérskych trendov. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-084-1, s. 11-18. VEGA 1/0375/20 (50%), I-20-103-00 (50%).
  článok

  článok

 3. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Influence of Macro-environment Factors on the Formation of Innovation Potential. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020). medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XI. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie, 10.-12.6.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4747-5, pp. 141.
  článok

  článok

 4. ASCHBACHER, Christine. Innovative Leadership Style for Industrial Companies. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2020. ISSN 1857-7431, February, vol. 16, no. Special, (2020.
  článok

  článok

 5. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Mäkké manažérske faktory pri inovatívnom riadení zdravotníckych zariadení. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 30-41.
  článok

  článok

 6. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Innovative Approaches in Management Health Organizations in the Context of the Application of Hard and Soft Management Instruments. In Aktuálne otázky v manažmente z pohľadu verejného zdravotníctva. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-064-3, s. 17-29.
  článok

  článok

 7. MIHÁLIKOVÁ, Veronika - JESNÝ, Martin. Inovácie musia slúžiť firme aj zákazníkovi. In Revue priemyslu : ľudia, manažment a hospodárstvo. - Bratislava : SON MEDIA, 2020. ISSN 1336-9857, Dec 2019-Jan 2020, roč. 14, č. 1, s. 26-29.
  článok

  článok

 8. DANESHJO, Naqibullah - MAJERNÍK, Milan. Manažérstvo podnikových inovácii ako nástroj rozvojovej udržateľnosti. In Rozvoj euroregiónu Beskydy. medzinárodná vedecká konferencia. Rozvoj euroregiónu Beskydy 14: Diagnostika spoločensko-ekonomických podmienok „dve desaťročia nového tisícročia a budúcnosť“ : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Žilina, 6. november 2020. - Žilina : EDIS- vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2020. ISBN 978-80-554-1742-4, s. 33-41 online. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 9. SZARYSZOVÁ, Petra - ŠTOFOVÁ, Lenka. Využitie tvorivých techník v manažmente inovácií. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 4, s. 13-21 online.
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 10. DANESHJO, Naqibullah. Manažérstvo inovácii. Recenzenti: Vojtech Dirner, Milan Majerník. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. [102 s.] [5,1 AH]. KEGA 032EU-4/2020, KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-971555-6-8.