Výsledky vyhľadávania

 1. ŠVEHLÁKOVÁ, Bronislava. Komunikácia - pracovný nástroj manažmentu školy : komunikačné zručnosti a nenásilná komunikácia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. ISSN 1336-9849, 2020, roč. 15, č. 6, s. 7-10.
  článok

  článok

 2. SZEJNIUK, Aleksandra. Management 4. 0. – Requirements, Challenges, Development Trends. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2019. ISSN 1335-7182, 2019, roč. 20, č. 2, s. 73-82.
  článok

  článok

 3. VAŠKOVÁ, Linda. Vplyv CRM na interaktivitu so zákazníkom. In MERKÚR 2017. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2017 : the Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists : Virt, November 29 - December 1, 2017. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4463-4, s. 218-224.
  článok

  článok

 4. ROMANOVÁ, Anita - BOLEK, Vladimír - ZELINA, Michal. IT Governance inhibitors: An empirical study in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth. International business information management association conference (IBIMA). Vision 2020: sustainable economic development, innovation management and global growth : proceedings of the 30th International Business Information Management Association conference (IBIMA) : 8-9 november 2017, Madrid, Spain. - Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. ISBN 978-0-9860419-9-0, pp. 1529-1536 CD-ROM. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 5. POLIAČIKOVÁ, Eva. Vybrané nástroje key account managementu v podniku. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 92-99 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. TRNOVCOVÁ, Daniela. Interná komunikácia a jej strategická funkcia pre podnik. In Hradecké ekonomické dny. mezinárodní odborná konference. Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference: Hradec Králové, 2. a 3. února 2016. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. ISSN 2464-6032, s. 211-217. VEGA 1/ 0662/15.
  článok

  článok

 7. ZÁMEČNÍK, Peter. The prospects and challenges in multichannel distribution. In MERKÚR 2015. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2015 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, December 3 - 4, 2015. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4179-4, s. 360-371. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok

 8. HAMRANOVÁ, Anna et al. Development of information and communication systems within the building of project-oriented manufacturing organization. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in production management systems. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014. Advances in production management systems : innovative and knowledge-based production management in a global-local World : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014, proceedings : September 20-24, 2014, Ajaccio, France. - Heidelberg : Springer, 2014. ISBN 978-3-662-44738-3, pp. 241-248.
  článok

  článok

 9. SZARKOVÁ, Miroslava - GERTLER, Ľubomíra. Komunikačné kompetencie vo finančnom riadení podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych procesov. In Hradecké ekonomické dny 2012, díl I. : ekonomický rozvoj a management regionů. - Hradec Králové : nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-7435-171-6, s. 275-280 [CD-ROM].
  článok

  článok

 10. NEUWIRTHOVÁ, Magda. Multikulturní problémy ve firemní kultuře. In Ekonomika a management : vědecký časopis Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze, 2012. ISSN 1802-8934, 2012, č. 3, s. 1-11.
  článok

  článok