Výsledky vyhľadávania

 1. ŠIPOLDOVÁ, Romana. Using Cost-Sensitive Predictive Modeling in Digital Marketing. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 494-503 online.
  článok

  článok

 2. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Is There Still Any Space for New Social Media? Tiktok is an Answer. In Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Quo vadis massmedia. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2020. ISBN 978-80-572-0053-6, s. 128-136 online.
  článok

  článok

 3. NAUMOVSKA, Ljupka - JOVEVSKI, Dimitar - BROCKOVÁ, Katarína. Parental Awareness and Attitudes of Digital Media Advertising to Children. In The 7th International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting. The 7th International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting. - [Vilnius] : [Diamond Scientific Publication], 2020. ISBN 978-609-485-016-5 pub, pp. 1-11 online.
  článok

  článok

 4. KRIŽAN, František et al. Percepcie spotrebiteľov na SMS marketing: prípadová štúdia z darčekovej predajni v Hlohovci. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 107-120 online. APVV-16-0232, VEGA 2/0113/19, KEGA 066UK-4/2020.
  článok

  článok

 5. KUCHTA, Martin - STANKOVÁ, Monika. Perception of Digital Marketing: Art or Science? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 0323-262X, 2020, roč. 49, č. 2, s. 162-175 online. KEGA 016EU-4/2019.
  článok

  článok

 6. KUCHTA, Martin. Extent of Data Utilization within Digital Marketing Processes. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 35-43 online. VEGA 1/0657/19.
  článok

  článok

 7. GIAMPIETRI, Elisa - TRESTINI, Samuele. Analysing Farmers’ Intention to Adopt Web Marketing Under a Technology-Organisation-Environment Perspective: A Case Study in Italy. In Agricultural Economics. - Praha 2 : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 5, pp. 226-233.
  článok

  článok

 8. PETRŮ, Naděžda - KRAMOLIŠ, Jan - STUCHLÍK, Petr. Marketing Tools in the Era of Digitization and Their Use in Practice by Family and Other Businesses. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, s. 199-214.
  článok

  článok

 9. NATORINA, Alona. Business Optimization in the Digital Age: Insights and Recommendations. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2020. ISSN 1728-6239, 2020, vol. 181, no. 1-2, s. 83-91.
  článok

  článok

 10. KEBZA, Martin. Využívaní sociálních sítí místními samosprávami. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2020. ISSN 1805-3246, 2020, č. 3, s. 58-71.
  článok

  článok