Výsledky vyhľadávania

 1. SEKERIN, Vladimir D. - GORLEVSKAYA, Ludmila E. MarketingNet as a New Marketing Concept in Digital Economy. In Regionální rozvoj mezi teorií a praxí. - Praha : Vysoká škola regionálního rozvoje Praha, 2019. ISSN 1805-3246, 2019, č. 1, s. 1-9.
  článok

  článok

 2. SABAITYTĖ, Jolanta et al. Decision Tree Modelling of E-consumers´ Prefferences for Internet Marketing Communication Tools during Browsing. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 206-221.
  článok

  článok

 3. MIKLOŠÍK, Andrej et al. A framework for constructing optimisation models to increase the visibility of organizations' information in search engines. In Information Research. ISSN 1368-1613, 2019, vol. 24, no. 1, pp. [1-13].
  článok

  článok

 4. STRAUSS, Ralf E. Digitale Transformation : Strategie, Konzeption und Implementierung in der Unternehmenspraxis. 1. Auflage. Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2019. 624 s. ISBN 978-3-7910-4491-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 0]
  kniha

  kniha

 5. MUCHA, Martin. Blog ako funkčný nástroj marketingovej komunikácie podniku. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2018. ISSN 1338-5224, 2018, roč. 8, č. 2, s. 54-67 online.
  článok

  článok

 6. MAZÚCHOVÁ, Ľudmila et al. Výhody zavedenia značky cieľového miesta manažérskymi organizáciami cestovného ruchu na Slovensku a v Maďarsku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2018. ISSN 0139-8660, 2018, roč. 51, č. 4, s. 196-205.
  článok

  článok

 7. MIKLOŠÍK, Andrej - KUCHTA, Martin - ŽÁK, Štefan. Privacy Protection Versus Advertising Revenues: The Case of Content Publishers. - Registrovaný: Web of Science. In Connectist: Istanbul University : Journal of Communication Sciences. - Istanbul : Istanbul University. ISSN 1302-633X, 2018, no. 54, pp. 117-140 online. 1-17-106-00.
  článok

  článok

 8. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Evaluating the Impact of Test Phase of Facebook´s „Explore Feed“ on Selected Facebook Page. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2018. ISSN 2585-8785, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 59-67 online. I-18-107-00.
  článok

  článok

 9. KADEKOVÁ, Zdenka - HOLIENČINOVÁ, Mária. Influencer Marketing as a Modern Phenomenon Creating a New Frontier of Virtual Opportunities. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISSN 1338-130X, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 90-105.
  článok

  článok

 10. HEJNIČEK, Vladan. Affiliate marketing rastie rýchlejšie než e-commerce, využite to. In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1339-2433, 2018, roč. 10, č. 12, s. 64-66.
  článok

  článok